ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2565 อุทกภัยในปากีสถานจัดว่าเลวร้ายที่สุดในรอบทศวรรษ ฝนมรสุมเข้าถล่มภูมิภาคนี้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ และมีน้ำท่วมพื้นที่ 75,000 ตารางกิโลเมตรของประเทศ หกสัปดาห์ต่อมา เมื่อฝนหยุดตก และทุ่งนาเริ่มน้ำระบายออก แต่พื้นที่เพาะปลูกอันกว้างใหญ่ยังคงมีน้ำท่วมขัง โรคติดเชื้อกำลังแพร่ระบาด และเกิดการขาดแคลนอาหาร

ภาพด้านบนแสดงแบบแผนของอุทกภัย ภาพที่ 2 แสดงจังหวัด Sindh เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ใกล้จุดสูงสุดของน้ำท่วมในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 (ภาพที่สาม) ปริมาณน้ำได้ระบายออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเป็นจำนวนมาก แต่หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำขังเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2565 (ภาพแรก) ภาพทั้งสามได้มาจากเครื่องมือ Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) บนดาวเทียม NOAA-20 ภาพเหล่านี้เป็นภาพสีเทียมจากการบันทึกของ VIIRS ของอินฟราเรดคลื่นสั้นและแสงที่มองเห็นได้ ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ทำให้แยกแยะระหว่างน้ำ (สีน้ำเงิน) กับพื้นดิน (สีเขียว) ได้ง่ายขึ้น

ปริมาณน้ำฝนในเดือนกันยายน 2565 มีเพียงเล็กน้อย แต่น้ำท่วมที่เห็นในภาพเหล่านี้เกิดจากการมาถึงของมรสุมที่พัดกระหน่ำทางตอนใต้ของปากีสถานในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม (ฝนมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามโครงการ World Weather Attribution Initiative)

1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565

ภาพเคลื่อนไหวด้านบนแสดงการประมาณปริมาณน้ำฝนโดยประมวลจากข้อมูลดาวเทียมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2565 สีแดงที่เข้มที่สุดสะท้อนปริมาณน้ำฝนสูงสุด โดยจังหวัด Sindh และ Balochistan ของปากีสถานมีฝนตกหนักที่สุด ข้อมูลดังกล่าวเป็นการประมาณการจากระยะไกลซึ่งมาจากการดึงข้อมูลจากดาวเทียมหลายดวงแบบบูรณาการสำหรับ GPM (IMERG) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของภารกิจดาวเทียมวัดปริมาณน้ำฝนทั่วโลก (GPM) เนื่องจากข้อมูลเฉลี่ยจากดาวเทียม ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อาจสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อวัดจากพื้นดิน Sindh และ Balochistan ได้รับฝนมากกว่าปกติถึงสี่เท่าในช่วงเวลานี้ ตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาปากีสถาน

ด้วยน้ำที่ขังนิ่งมากในทุ่งนาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรของปากีสถาน การประเมินโดยอาศัยดาวเทียมหนึ่งครั้งดำเนินการโดยนักวิจัยที่ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงแบบบูรณาการ (ICIMOD) คาดการณ์ว่าน้ำท่วมจะทำให้พืชฝ้ายของ Sindh ลดลง 88 เปอร์เซ็นต์ พืชผลข้าว 80 เปอร์เซ็นต์ และพืชไร่อ้อย 61%

Faisal Mueen Qamer ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจระยะไกลของ ICIMOD อธิบายว่า “ต่างจากน้ำท่วมครั้งก่อนๆ ตรงที่น้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยมากที่น้ำจะระบายออกตามธรรมชาติ ขณะนี้รัฐบาลท้องถิ่นกำลังดำเนินการตัดถนนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้น้ำไหลกลับไปยังแม่น้ำหรือไปยังพื้นที่ว่างเปล่าได้ง่ายขึ้น เกษตรกรบางคนกำลังใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกก่อนปลูกพืชผลในฤดูหนาว”

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่หลายแห่งยังคงมีน้ำขังในเดือนตุลาคม เกษตรกรบางรายอาจต้องชะลอหรือละทิ้งการปลูกพืชผลในฤดูหนาว เช่น ข้าวสาลี การเสียชีวิตของปศุสัตว์มากกว่า 1.1 ล้านตัวในช่วงน้ำท่วมทำให้ระบบอาหารในปากีสถานตึงเครียดมากขึ้น ด้วยราคาอาหารที่สูงขึ้น การประเมินขององค์การอาหารโลกและองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ รายงานว่าจำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารฉุกเฉินจะเพิ่มขึ้นจาก 7.2 ล้านคนก่อนเกิดอุทกภัยเป็น 14.6 ล้านคนตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงมีนาคม 2566

ชุมชนที่ประสบอุทกภัยยังเผชิญกับการระบาดของโรคทางน้ำ สำนักข่าวรายงานถึงการระบาดของโรคไข้เลือดออก อหิวาตกโรค และมาลาเรีย

NASA Earth Observatory images and video by Joshua Stevens, using VIIRS data from NASA EOSDIS LANCE, GIBS/Worldview, and the Joint Polar Satellite System (JPSS) and IMERG data from the Global Precipitation Mission (GPM) at NASA/GSFC. Story by Adam Voiland.
References & Resources

Food and Agriculture Organization of the United Nations (2022, September 29) Heavy monsoon rains and subsequent flooding affected large numbers of people and caused widespread devastation to the agricultural sector. Accessed October 13, 2022.
The Indian Express (2022, September 13) Pakistan floods threaten food security as critical crops destroyed. Accessed October 13, 2022.
NASA Earth Observatory (2022, September 1) Devastating Floods in Pakistan.
NASA Earth Observatory (2022, September 7) Lake Manchar is Overflowing.
Pakistan Meterological Department (2022) Pakistan’s Monthly Climate Summary August, 2022. Accessed October 13, 2022.
Pakistan Meterological Department (2022) Monsoon progress Highlights (1st July to 05th September 2022). Accessed October 13, 2022.
PBS News Hour (2022, October 6) Waters receded in Pakistan’s worst-flooded province by 50 percent, foreign minister says. Accessed October 13, 2022.
ReliefWeb (2022, October 13) Pakistan: Floods - Jul 2022. Accessed October 13, 2022.
SERVIR (2022, September 9) Impact of the 2022 floods on agriculture in Pakistan’s Sindh Province. Accessed October 13, 2022.
South Asian Voices (2022, September 16) The Economic Costs of Pakistan’s Floods. Accessed October 13, 2022.
World Food Programme (2022, October 11) WFP expands assistance operations to flood-hit communities in Pakistan—complementing Government response. Accessed October 13, 2022.
World Weather Attribution (2022, September 14) Climate change likely increased extreme monsoon rainfall, flooding highly vulnerable communities in Pakistan. Accessed October 13, 2022.