ถอดความจากคำแนะนำหนังสือ Marx in the Anthropocene: Towards the Idea of Degrowth Communism, published by Cambridge University Press, 28 February 2023.

เมื่อเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลก การวิพากษ์เชิงนิเวศของคาร์ล มาร์กซ์ ต่อลัทธิทุนนิยม ยิ่งมีความสำคัญชัดเจนอย่างที่ไม่เคยเป็นมา หนังสือเล่มนี้อธิบายว่าเหตุใดแนวคิดนิเวศวิทยาของ มาร์กซ์จึงต้องถูกผลักไปอยู่ชายขอบและแม้แต่ถูกกดทับโดยเหล่ามาร์กซิสต์หลังจากมรณกรรมของเขาตลอดศตวรรษที่ยี่สิบ

อย่างไรก็ตาม การวิพากษ์เชิงนิเวศของมาร์กซ์เกี่ยวกับระบบทุนนิยม กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาในยุคมนุษย์ครองโลก(แอนโทรโปซีน) เพื่อคัดง้างกับลัทธิทุนนิยมที่มีฐานสำคัญจากระบบผลิต (productivism) และลัทธิเอกนิยม(Monism)ที่ถือว่าความแท้จริงของสรรพสิ่งมีเพียงสิ่งเดียว

การสำรวจเนื้อหาใหม่ที่ตีพิมพ์ในผลงานฉบับสมบูรณ์ของ Marx และ Engels (Marx-Engels-Gesamtausgabe) Saito เสนอแนวคิดใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับทางเลือกออกจากทุนนิยมของ Marx ซึ่งมีลักษณะเพียงพอที่จะเรียกว่าเป็น “degrowth communism” การตีความมาร์กซ์ผู้ล่วงลับอย่างเร้าใจนี้เปิดทางให้แสงสว่างใหม่ต่อการถกเถียงล่าสุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับธรรมชาติ และเชื้อเชิญให้ผู้อ่านจินตนาการถึงสังคมหลังทุนนิยมโดยไม่ซ้ำรอยกับความล้มเหลวของระบบสังคมนิยมที่เกิดจริงในศตวรรษที่ 20