การพ่นละอองน้ำในอากาศได้เป็นมาตรการเฉพาะหน้าเพื่อต่อกรกับวิกฤตมลพิษทางอากาศ PM2.5 ที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ของจีนและอินเดีย ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่แรงดันสูงและรถฉีดน้ำขนาดเล็กเพื่อบรรเทาวิกฤตฝุ่น PM2.5 อยู่หลายครั้ง คำถามคือมาตรการดังกล่าวช่วยลดฝุ่น PM2.5 หรือไม่?

การฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศไม่ส่งผลโดยตรงต่อการกำจัดฝุ่น PM2.5 เนื่องจากละอองน้ำที่ฉีดพ่นไปนั้นเป็นปริมาณละอองน้ำขนาดใหญ่ไม่สามารถจับละอองฝุ่นละอองขนาดจิ๋วได้ ดังในรูป

รัฐบาลท้องถิ่นเมืองซีอัน มณฑลชานสีของจีนใช้งบประมาณเกือบ 1 ล้านหยวน (ประมาณ 1 แสน 6 หมื่นเหรียญสหรัฐ) ทำปืนพ่นน้ำขนาดยักษ์หรือ “ปืนต้านฝุ่น(anti-smog guns)” เพื่อลดมลพิษทางอากาศ มีการใช้มาตรการฉีดพ่นน้ำในกรุงเดลีของอินเดียที่ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองหลวงแห่งมลพิษทางอากาศ อันดับต้น โดยทำให้ละอองน้ำที่มีคุณสมบัติไฟฟ้าสถิต เพื่อให้ฝุ่นเกาะได้ดีขึ้น 

ผู้เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อมหลายคนชี้ว่า มาตรการข้างต้น ไม่ได้ช่วยลดฝุ่น PM2.5 เลย หรือแม้จะช่วยลดลงได้บ้าง ก็เป็นมาตรการชั่วคราวที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาล แถมยังต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำจืดเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญ ทำให้ละเลยการแก้ไขที่ต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหา