วัฒนธรรมที่กล้าหาญ

ที่สำคัญที่สุด เราต้องการวัฒนธรรมที่กล้าหาญ
ไม่หวั่นเกรงความผิดพลาดทางการเมืองในช่วงเวลาที่ “ความถูกต้องทางการเมือง” นั้นกลายเป็นเรื่อง “การเชื่อฟังหรือทำตาม”
เราต้องการวัฒนธรรมที่กล้าแกร่งพอที่จะเอ่ยนามผู้คนทั้งหลายและต่อสู้จนถึงที่สุด
เราต้องการวัฒนธรรมที่มุ่งปกป้องชีวิตและดำรงไว้ซึ่งอนาคตของผู้คน
มิใช่การเอาชนะเลือกตั้ง ใช้เวลาห้านาทีให้เป็นที่รู้จักผ่านทีวี หรือให้คนกดไลท์นับร้อยนับพันผ่านเฟสบุ๊ก
เราต้องการวัฒนธรรมแห่งความจริงใจที่กล้าเผชิญความจริงที่ว่าสิ่งต่างๆ กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน
ความจริงที่ว่า อารยธรรมยุคอุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของความเสื่อมถอย
เราต้องการวัฒนธรรมที่ลงมือกระทำต่อความจริงที่เกิดขึ้น มิใช่การนิ่งเฉย
เราต้องการวัฒนธรรมที่ผนวกการครุ่นคิดเชิงยุทธศาสตร์อันแน่วแน่กับความกล้าหาญไร้เทียมทานอันเร่าร้อน
วัฒนธรรมที่มีเป้าหมายเพื่อชนะการต่อสู้ มิใช่เพียงเพื่อ “รับไว้เพื่อพิจารณา”
ถึงเวลาที่เราต้องหยุดพายเรือในอ่างและเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้เกิดขึ้นบนเนื้อนาดินของเรา
เราต้องการวัฒนธรรมแห่งการต่อต้าน
หยุด tweet และเริ่ม resist
-ด้วยจิตคารวะแด่นักสู้เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมทั้งหลาย-

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: