Archive by Author

Right to Clean Air – The Art Exhibition

คุณฉัตรชัย พรหมทัตตะเวที ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พ่อแม่พี่น้องจากตำบลมะเกลือเมืองนครสวรรค์ ท่านผู้มีเกียรติ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชนทุกท่าน คำถามสองคำถามผุดขี้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เมื่อเราพูดถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆ ชนิดที่เรียกว่าตาเปล่ามองไม่เห็น คือ เราจะรู้และทำให้คนเข้าใจได้อย่างไร คำตอบก็คือ เราต้องเข้าไปสังเกตในระยะใกล้มากๆ ซึ่งมักทำได้โดยใช้เครื่องมือวัดที่ละเอียดมากๆ หรือไม่ เราก็ต้องออกไปไกลให้มากพอที่จะเห็นภาพรวมทั้งหมด จากชานเมืองมองเข้ามาในเมือง จากที่สูงมองลงมาในเมือง/ในเขตอุตสาหกรรม ในวันที่อากาศแย่ๆ เราจะเห็นฝุ่นควัน smog ซึ่งมี PM2.5 เป็นส่วนประกอบสำคัญ ในยุคที่การสำรวจระยะไกลพัฒนาไปอย่างไร้เทียมทาน มนุษย์ได้มีโอกาสเห็นขอบเขต ความเข้มข้น การกระจายตัวของมลพิษทางอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียมที่โคจรรอบโลก ข้อมูลปริมาณมหาศาลที่ประมวลมาเป็นกราฟฟิกและก่อรูปมาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายกลายมาเป็นกฏเกณฑ์ ข้อบังคับและกฏหมายเพื่อต่อกรกับวิกฤตมลพิษทางอากาศในประเทศต่างๆ เราตอบคำถามแรกได้ไม่ยากนัก แต่คำถามอีกหนึ่งชุด มีความท้าทายอย่างยิ่ง กล่าวคือ เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ผลสะเทือนที่เกิดจากความมุ่งมั่นของผู้คนจำนวนมากเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่เราต้องการ ในที่นี้คือ อากาศที่ดี ได้อย่างไร แม้ว่าข้อมูล หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วย PM2.5 จะชัดเจนเพิ่มมากขึ้น รัฐบาล ผู้กำหนดนโยบาย รวมถึงผู้ก่อมลพิษเองจะตอบรับกับกระแส “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่ค่อยจะเต็มใจนัก และสุดท้ายก็จะพูดว่า เราต้องเอาบรรยากาศการลงทุนเป็นตัวตั้ง เราแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน ยังไปไม่ต้องไปนึกถึงคนที่ต้องอาศัยในพื้นที่ที่ปนเปื้อนมลพิษและสูดหายใจเข้าไปทุกวัน สิ่งที่เป็นอยู่คือการปล่อยมลพิษตามกฎหมาย Right […]

Rate this:

Continue reading

ถ่านหินในประเทศ VS ถ่านหินนำเข้า (1976-2013)

ระหว่างปี ค.ศ. 1976-2013 การผลิตถ่านหิน(Primary Coal Production)ในประเทศไทย(แรเงาสีเทา) มีระดับคงตัวอยู่ที่ 20,000 Short Ton ต่อปี และมีแนวโน้มลดลง ส่วนการนำเข้าถ่านหิน(Primary Coal Imports) ของประเทศไทย (กราฟแท่ง) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้ไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าถ่านหินสุทธิในอนาคตอันใกล้

Rate this:

Continue reading
Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.