จักรยาน : สองขาท้าโลก (5.3)

#จักรยานสองขาท้าโลก ธารา บัวคำศรี แปลเรียบเรียงจาก The Bicycle: Vehicle for a Small Planet, Worldwatch Paper #90, September 1989 เขียนโดย Marcia D. Lowe ดาวน์โหลด pdf ไฟล์ จักรยาน พาหนะเพื่อโลกใบน้อย … More

Rate this:

จักรยาน : สองขาท้าโลก (5.2)

#จักรยานสองขาท้าโลก ธารา บัวคำศรี แปลเรียบเรียงจาก The Bicycle: Vehicle for a Small Planet, Worldwatch Paper #90, September 1989 เขียนโดย Marcia D. Lowe ดาวน์โหลด pdf ไฟล์ จักรยาน พาหนะเพื่อโลกใบน้อย … More

Rate this:

จักรยาน : สองขาท้าโลก (5.1)

#จักรยานสองขาท้าโลก ธารา บัวคำศรี แปลเรียบเรียงจาก The Bicycle: Vehicle for a Small Planet, Worldwatch Paper #90, September 1989 เขียนโดย Marcia D. Lowe ดาวน์โหลด pdf ไฟล์ จักรยาน พาหนะเพื่อโลกใบน้อย … More

Rate this:

จักรยาน : สองขาท้าโลก (5)

#จักรยานสองขาท้าโลก ธารา บัวคำศรี แปลเรียบเรียงจาก The Bicycle: Vehicle for a Small Planet, Worldwatch Paper #90, September 1989 เขียนโดย Marcia D. Lowe ดาวน์โหลด pdf ไฟล์ จักรยาน พาหนะเพื่อโลกใบน้อย … More

Rate this: