คนเมืองหายใจไม่เต็มปอดจากมลพิษ PM2.5

มลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่ 4 ของการเสียชีวิตทั่วโลก  แต่มลพิษที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง คือ ฝุ่น PM2.5 อนุภาคขนาดเล็กที่หายใจเข้าไปได้เหล่านี้ (เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมครอน) เป็นผลมาจากการปล่อยสู่อากาศโดยตรง ตลอดจนปฏิกิริยาระหว่างสารมลพิษอื่นๆ  ฝุ่น PM2.5 เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในบรรดามลพิษทางอากาศต่างๆ ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและระบบทางเดินหายใจ และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนับล้านทั่วโลกในแต่ละปี ในการศึกษาใหม่ที่ครอบคลุมการตั้งถิ่นฐานในเมืองทั่วโลก นักวิจัยพบว่าความเข้มข้นของมลพิษ … More

Rate this:

คนเมืองหายใจไม่เต็มปอดจากมลพิษไนโตรเจนไดออกไซด์

เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก NASA เชื่อมโยงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในเมืองต่างๆทั่วโลกกับข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภาคพื้นดินเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศนักวิจัยสรุปว่าแม้บางส่วนของโลกมีปัญหามลพิษทางอากาศน้อยลงแต่คุณภาพอากาศยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่อาจอ่อนแอต่อโรคระบบทางเดินหายใจเช่นโรคหอบหืด ผู้เขียนนำ Susan C. Anenberg รองศาสตราจารย์ด้านสุขภาพระดับโลกที่มหาวิทยาลัย George Washington และสมาชิกของ NASA’s Health and Air Quality Applied Sciences กล่าวว่า “เกือบทุกคนในเมืองใดๆทั่วโลกสัมผัสกับอากาศที่มีระดับมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย” … More

Rate this:

ฝุ่นและละอองลอยแห่งฤดูหนาวเหนือแผ่นดินจีน

ในขณะที่ระดับมลพิษทางอากาศทั่วประเทศจีนลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศยังคงทำให้ท้องฟ้ามืดลงเป็นประจำในบางพื้นที่ เครื่องมือ MODIS บนดาวเทียม Terra ของ NASA บันทึกภาพสีธรรมชาติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565 หมอกควันสีเทาจาง ๆ ปกคลุมเหนือหุบเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำอื่น ๆ เขตเมือง พื้นที่เพาะปลูก ทะเลสาบและลักษณะทางพื้นที่อื่นๆ … More

Rate this:

ในวันอากาศสะอาดสากล สิทธิในการหายใจของคนไทยยังคงถูกละเมิด

วันนี้ 7 กันยายน 2564 เป็นปีที่สองที่ประชาคมนานาชาติร่วมรณรงค์เพื่ออากาศดีทั่วโลก โดยใช้หัวข้อว่า “อากาศสะอาด โลกแข็งแรง” – #HealthyAirHealthyPlanet สืบเนื่องจากปี 2563 ที่ผ่านมาสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly-UNGA) กำหนดให้วันนี้ของทุกปีเป็นวันสากลเพื่ออากาศสะอาดสำหรับท้องฟ้าสดใส (the International … More

Rate this: