อีกด้านหนึ่งของทะเลสาบเจนีวา

lakeGeneva

(photo : tara)

ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกของริเวียร่าแห่งสวิส มีชื่อในภาษาฝรั่งเศสว่าทะเลสาบเลมอง (Lac Léman) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในสวิสและมีบางส่วนอยู่ในเขตประเทศฝรั่งเศส มีพื้นที่ 582 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลางรองจากทะเลสาบบาลาต้นในฮังการี เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญคือเมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

ทะเลสาบเจนีวาถือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ใหญ่มากกว่าทะเลสาบอื่นๆ ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับหุบเขาในเทือกเขาแอลป์ มีลักษณะเป็นรูปวงพระจันทร์  จุดที่ลึกของทะเลสาบอยู่ระหว่างเมือง Évian-les-Bains และ Lausanne ซึ่งมีระยะห่างกัน 13 กิโลเมตร โดยมีความลึก 310 เมตร (1,020 ฟุต) ดังนั้นก้นทะเลสาบจะอยู่ที่ความสูง 62 เมตร (203 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง จุดสูงสุดที่เป็นเขตลุ่มน้ำของทะเลสาบคือเทือกเขา Monte Rosa มีความสูง 4,634 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

Along the creek near “Fish Cave”, Mae Hong Son Province

The photo was taken at the spot where I walked over the wooden bridge crossing one of the creeks from the “Fish Cave” or “Tham Plaa” under limestone mountain range that is part of Forest Park along 1095 Highway 17 KM from Mea Hong Son Town Center. The dominant fish species here is “Soro Brook Carp” – October 2012 –

Japan ODA and story of Thai fisherfolks

เงินกู้ญี่ปุ่นและเรื่องราวของชาวประมงชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย click (Japanese version)