เลือดไหลบ่าลงตวลเลสาบ Blood of the Tonle Sap

ธารา บัวคำศรี (2535) 1 เวลาเปลี่ยน แต่ฤดูกาลใหม่ยังมาไม่ถึง ลมหนาวเดือนมกราคมแผ่คลุมแดนสูงท่ีลาดลงสู่แอ่งที่ราบ ลุ่มตวลเลสาบ อุณหภูมิต่ำสุดยามเช้าที่อำเภออรัญประเทศวัดได้ราว 12 – 13 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิยามเที่ยงวันสูงพรวด อากาศร้อนอ้าว ความแตกต่างนี้ดุจเดียวกับสถานการณ์ท่ี ไม่แน่นอนและสับสนอลหม่าน นับแตสงครามที่ไม่่มีวันสิ้นสุดได้อุบัติขึ้นใน ปรอเตะกัมปูเจีย เสียงตึงตังเหมือนฟ้าร้องแว่วมา … More

Rate this:

อีกด้านหนึ่งของทะเลสาบเจนีวา

(photo : tara) ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกของริเวียร่าแห่งสวิส มีชื่อในภาษาฝรั่งเศสว่าทะเลสาบเลมอง (Lac Léman) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในสวิสและมีบางส่วนอยู่ในเขตประเทศฝรั่งเศส มีพื้นที่ 582 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลางรองจากทะเลสาบบาลาต้นในฮังการี เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญคือเมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบเจนีวาถือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ … More

Rate this: