เถียงให้รู้เรื่อง : โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดตอบโจทย์พลังงานไทยหรือ?