อุณหภูมิผิวน้ำทะเล Sea Surface Temperature

อุณหภูมิผิวน้ำทะเลมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อภูมิอากาศ(climate) และสภาพอากาศ(Weather) ตัวอย่างเช่น ทุกๆ 3-7 ปี พื้นที่อันกว้างใหญ่ในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรจะอุ่นขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส การอุ่นขึ้นนี้เป็นการแสดงถึงแบบแผนการเกิดขึ้นเอลนิโญซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการตกของฝนและน้ำฟ้าทั่วโลก เป็นสาเหตุของฝนตกหนักทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาและความแห้งแล้งที่รุนแรงในออสเตรเลีย อินโดนีเซียและเอเชียใต้ ในระดับที่เล็กลง อุณหภูมิในมหาสมุทรส่งอิทธิพลต่อการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อน(พายุเฮอริเคนและไต้ฝุ่น) โดยการดึงพลังงานจากน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นเพื่อก่อตัวและเพิ่มกำลังให้กับพายุ

แผนที่อุณหภูมิพื้นทีผิวทะเลที่แสดงข้างต้นนี้มาจากการบันทึกของเครื่องมือ Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) บนดาวเทียม Aqua ขององค์การนาซา ดาวเทียมจะวัดอุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรส่วนบนสุดในระดับมิลลิเมตร แผนที่นี้ น้ำที่เย็นที่สุดจะแสดงเป็นสีฟ้า (ประมาณ -2 องศาเซลเซียส) อุณหภูมิน้ำทะเลที่ร้อนที่สุดแสดงเป็นสีชมพูเหลือง 35 องศาเซลเซียส มวลแผ่นดินและพื้นที่ทะเลน้ำแข็งรอบแอนตาร์ติกแสดงเป็นสีเทา ระบุว่าไม่มีการเก็บข้อมูล

แบบแผนที่แสดงให้เห็นชัดเจนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในแต่ละปี โดยมีความแตกต่างของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลระหว่างพื้นที่ในเขตศูนย์สูตรและแถบขั้วโลก กระแสน้ำเย็นและน้ำอุ่นจะมีความแตกต่างตามค่าเฉลี่ยนชของอุณภูมิผิวน้ำในแต่ละเดือน แถบกระแสน้ำอุ่นที่คดเคี้ยวขึ้นไปทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของสหรัฐอเมริกาและข้ามผ่านแอตแลนติกเหนือนั้นคือ กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม

แม้ว่าเหตุการณ์สภาพอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ จะส่งผลต่ออุณหภูมิน้ำทะเล แต่เมื่อดูค่าเฉลี่ยรายเดือนก็แทบลจะไม่มีผลอะไร และมีเหตุการณ์น้อยครั้งที่เห็นได้ชัด ตัวอย่างเช่น ในเดือนธันวาคมปี ค.ศ.2003 กระแสลมแรงพัดไปทางตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวเม็กซิโกไปยังอเมริกากลางและออกสู่มหาสมุทรแปซิกฟิกทำให้ผิวน้ำทะเลเคลื่อนห่างจากชายฝั่งและทำให้กระแสน้ำเย็นที่อยู่ลึกลงไปผุดขึ้นมายังพื้นผิว กระแสลมนี้เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว รู้จักกันในนาม ลมเตฮัวโน (Tehuano winds).

ข้อมูลเพิ่มเติมดูจาก NASA Earth Observations (NEO): Sea Surface Temperature

ฤดูกาลแห่งไฟในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปี เป็นช่วงการเกิดไฟทั่วทั้งพื้นที่ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงเวลาดังกล่าวนี้มีอากาศแห้งซึ่งเป็นเงื่อนไขที่พอเหมาะในการเกิดไฟ

เครื่องมือ Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) บนดาวเทียม Suomi NPP รวบรวมข้อมูลภาพถ่ายที่แสดงถึงจุดเกิดไฟหลายร้อยจุดในกัมพูชา เวียดนาม ไทย ลาวและเมียนมาร์ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 จุดสีแดงแต่ละจุดบนแผนที่ด้านบนแสดงถึงการตรวจพบการเกิดไฟในหนึ่งจุดโดยเครื่องวัด VIIRS 750-meter active fire data product (หมายเหตุ : ยังมีเครื่องวัด 375-meter active fire data product ที่มีขีดความสามารถตรวจสอบการเกิดไฟได้มากกว่า แต่ผลจากเครื่องมือ 750-meter นั้นก็เพียงพอสำหรับนำมาใช้ในการทำแผนที่)

ในวันดังกล่าว มีจุดการเกิดไฟมากอย่างมีนัยสำคัญในกัมพูชากว่าประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รายรอบ เครื่องมือ VIIRS บนดาวเทียมตรวจจับจุดความร้อนทั้งหมด 1,868 จุดในกัมพูชา 185 จุดในลาว 77 จุดในเมียนมาร์ 217 จุดในไทย และ 144 ในเวียดนาม การเกิดไฟจำนวนมากในกัมพูชาเป็นจุดที่เครื่องมือ VIIRS สังเกตพบมากที่สุดในช่วงหนึ่งวันของปี พ.ศ.2561 แบบแผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกันเมื่อเร็วๆ นี้ จากที่แสดงให้เห็นในแผนที่ด้านล่าง เครื่องมือวัด VIIRS ได้ตรวจจับการเกิดไฟมากสี่ถึงห้าเท่าทางตอนเหนือของกัมพูชาเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในเวียดนามและไทยระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2559 และกุมภาพันธ์ ปี 2561 ภาคเหนือของลาวก็พบจุดเกิดไฟเป็นจำนวนมากด้วย

แปลผลจากข้อมูลดาวเทียมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557-24 กุมภาพันธ์ 2561

แผนที่แสดงการเกิดไฟระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2559-21 กุมภาพันธ์ 2561 (แปลผลจากข้อมูลดาวเทียมในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)

ประมวลผลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 256

การเผาไหม้ในที่โล่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ นาย Evan Ellicott ผู้เชี่ยวชาญด้านรีโมตเซนซิ่งและการเกิดไฟแห่งมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์กล่าวว่า “ถ้าไม่มีข้อมูลจากคนในภาคสนาม มันเป็นได้ได้ยากที่จะรู้ว่าสาเหตุการเกิดไฟนั้นคืออะไรจากภาพถ่ายดาวเทียม แต่มีความชัดเจนมากว่า การตรวจจับการเกิดไฟจำนวนมากในกัมพูชาโดยภาพถ่ายดาวเทียมนั้นเชื่อมโยงกับพื้นที่ป่าไม้ที่สูญเสียไป(forest cover loss) ไฟที่เกิดมากขึ้นในแต่ละปี พื้นที่ป่าไม้ก็สูญเสียมากตามไปด้วย

แรงกดดันทางประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายพื้นที่การเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น การเกิดไฟ/การเผาไหม้ในที่โล่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(รวมถึงอินโดนีเซียและปาปัวนิวกินี) นั้นมีส่วนอย่างน้อย ร้อยละ 10 หรือมากกว่าของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งทั่วโลก ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพและเพิ่มก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศโลก

อ้างอิงและอ่านเพิ่มเติม

• Agroforestry World (2015, March 15) Less swidden agriculture in Southeast Asia: effects on livelihoods and ecosystems. Accessed February 27, 2018.

• Environmental Investigation Agency (2017, May) Repeat Offender: Vietnam’s persistent trade in illegal timber. Accessed February 27, 2018.

• Hurni, K. et al, (2016) Mapping the Expansion of Boom Crops in Mainland Southeast Asia Using Dense Time Stacks of Landsat Data. Remote Sensing, 9 (4), 320.

• Li,P. et al, (2014) A Review of Swidden Agriculture in Southeast Asia. Remote Sensing,, 6 (2), 1654-1683.

• Lasko, K. et al, (2017) Satellites may underestimate rice residue and associated burning emissions in Vietnam. Environmental Research Letters, 12 (18), 085006.

• Luu, H. & Pinto, F. (2014) Dipterocarp oleoresin in Vietnam and Cambodia: harvesting techniques, resource management and livelihood issues: A report from an exchange visit to Cambodia. Accessed February 27, 2018.

• The Diplomat (2017, October 30) The Difficult Discussion on Cambodia’s Forests. Accessed February 27, 2018.

• The Phnom Penh Post (2016, February 9) Blazes seen across Kingdom. Accessed February 27, 2018.

• The Phnom Penh Post (2017, May 1) Logging ban flouted as Vietnamese nationals strip protected forests in Ratanakkiri. Accessed February 27, 2018.

• Radio Free Asia (2016, January 19) Hun Sen Creates Committee to Tackle Illegal Timber Trade in Cambodia Accessed February 27, 2018.

• Reuters (2016, February 25) Cambodian PM tells troops to fire rockets at illegal loggers. Accessed February 27, 2018.

• The Wildlife Conservation Society (2012) A wildlife survey of southern Mondulkiri province, Cambodia. Accessed February 27, 2018.

• University of Maryland VIIRS fire map. Accessed February 27, 2018.

• Van der Werf, G.R. et al, (2010) Global fire emissions and the contribution of deforestation, savanna, forest, agricultural, and peat fires (1997-2009). Atmospheric Chemistry and Physics, 10, 11707-11735.

• Vadrevu, K. et al, (2014) Spatial Variations in Vegetation Fires and Carbon Monoxide Concentrations in South Asia. Remote Sensing Applications in Environmental Research.

• Vadrevu, K. et al, (2017) Land cover, land use changes and air pollution in Asia: a synthesis. Environmental Research Letters, 12, 120201.

• World Wildlife Foundation (2018, January) Eastern Plains Landscape case studies show unrelenting illegal activities, but successful interventions amidst wider national crack down. Accessed February 27, 2018.

NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, using fire data from the VIIRS Active Fire team and Landsat data from the U.S. Geological Survey.

Story by Adam Voiland.

Our silent killer, taking a toll on millions

Published: 8/12/2016 Bangkok Post Newspaper

In a city like Bangkok where bumper-to-bumper traffic, raging heat and all-consuming noise are enough to give you a migraine, a clear city skyline is a welcome view to make you appreciate this bustling city. But hovering over Bangkok and other cities like it, lies a hidden layer that’s affecting the health of millions.

Air pollution is one of the most pressing issues in major Thai cities. A 2015 study by the University of Washington and supported by the World Bank, shows that air pollution causes 50,000 premature deaths in the country yearly. Most at risk are children and the elderly, and people living in areas near coal-fired power plants and polluting industries. At the heart of it is the invisible and harmful pollutant, PM2.5.

Measuring less than 2.5 micrometres in diameter — less than the width of a single human hair — particulate matter (PM) 2.5 is the worst form of air pollution. PM2.5 penetrates deeply into the lungs, allowing harmful chemicals to be carried into internal organs; and is attributed to causing a wide range of illnesses including cancer, strokes, respiratory diseases, foetal damage and even death.

Globally, air pollution is turning out to be a very serious issue. According to Unicef, it contributes to the deaths of around 600,000 children each year; and a recent World Bank study has shown that total deaths from air pollution have risen in Thailand from roughly 31,000 in 1990 to 48,000 in 2013. In fact, Thailand’s Pollution Control Department has identified ground-level ozone and airborne particles as the two pollutants that pose the greatest threats to human health.

Unfortunately, PM2.5 levels in many parts of Thailand are way above acceptable levels. The annual safe limit according to Thailand’s National Ambient Air Quality Standard is at 25 microgrammes per cubic metre, a figure Thailand’s major cities have failed to reach for the past several years. Greenpeace Southeast Asia recently looked into this. Our recent report ranked Thai cities according to their PM2.5 readings — the first of its kind for the country — and what we found highlights the hidden public health crisis we have on our hands.

Based on 2015 data, out of 29 provinces that are equipped with air monitoring stations, 23 exceeded the average annual particulate matter of less than 10 micrometres (PM10) levels. Between January-May this year, the five cities with the highest annual average concentrations of PM2.5 were Chiang Mai, Khon Kaen, Lampang, Bangkok and Ratchaburi. This means, that there are levels reaching into “unhealthy”, “very unhealthy” and “hazardous” levels, according to the World Health Organisation. If you want a real-time measurement of what we’re breathing, there is a website that you can check out the visual map, just key “Bangkok AQI”.

So why isn’t the Thai government factoring in PM2.5? Many other countries such as China and India have already incorporated PM2.5 in their air quality indexes, and PM2.5 concentrations are crucial in determining the country’s smog and pollution alerts. In Beijing, residents are advised to wear masks and avoid outdoor activities in similar circumstances. In Delhi, a severe bout of smog enveloped the city and the government was forced to temporarily shut down schools. But the same warnings or measures are not in place in Thailand.

The country is well equipped to do so though. Although pollution monitoring stations are capable of measuring PM2.5 concentrations, Thailand’s Air Quality Index (AQI) does not factor it in. While the AQI provides Thais with timely and reliable information about air pollution levels, it only considers PM10 (larger dust particles). Comparatively, the World Health Organisation also uses PM2.5 AQI values, rather than PM10, to more accurately judge potential health effects from pollution.

So if PM2.5 can give us a better understanding of pollution and the toll it takes on human lives, why is this silent killer hidden from official data? The unfettered growth of industries, the construction of even more coal-fired power plants, the addition of more vehicles on our roads, and the unsolved haze problem from Indonesia affecting Thailand and other Southeast Asian countries will mean pollution will certainly worsen in the coming years.

To protect people’s health, the Thai government needs to urgently upgrade the AQI to include PM2.5. Additionally, it should strengthen pollution monitoring and regulation of existing coal plants and shift away from the use of coal. PM2.5 and mercury emissions should be measured at source, and the current standards for other toxic pollutants such as sulphur oxides and nitrous oxides, aside from dust emissions should be reviewed.

Legal protection for the right to clean air in Thailand is inadequate and will remain so as long as the government continues to sacrifice public health whenever it is perceived to come into conflict with industry. The Thai government must take a step back from this myopic approach and tackle the issue from a public health perspective. The government must challenge industry to meet better standards through innovation — and thus pave the way for a sustainable approach to pollution prevention.

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.