5 ประเด็นหลักว่าด้วยเมืองที่มีเป้าหมายขยะเหลือศูนย์ : รายงาน IPCC การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation of Climate Change)

แปลเรียบเรียงจาก IPCC’S MITIGATION REPORT: 5 TAKEAWAYS FOR ZERO WASTE CITIES เขียนโดย by Mariel Vilella, Director of Global Climate Program https://www.no-burn.org/ipcc-takeaways-zw/…

Rate this:

อาเซียน Haze เมษายน 2565

ASMC หรือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนซึ่งตั้งอยู่ที่สิงคโปร์น่าจะเป็นผลงานเดียวที่พอเชิดหน้าชูตาของความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) ทำให้เราเห็นสเกลในระดับภูมิภาคไปพ้นจากพรมแดนรัฐชาติ ASMC คาดการณ์สภาพอากาศไปจนถึงกลางเดือนเมษายน 2565 นี้ ออกมาเป็นแผนที่แสดงแบบแผนการกระจายตัวของอุณหภูมิและฝน ถ้าสภาพอากาศเป็นไปตามการคาดการณ์นี้ ชัดเจนว่า อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะ สปป. ลาว/ภาคเหนือและอีสานของไทย…

Rate this:

ระบบพลังงานหมุนเวียนแห่งฟุกุชิมะ

ในปี 2554 แผ่นดินไหวและสึนามิทำลายเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลออกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิจิ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น กว่าทศวรรษต่อมา พื้นที่รอบๆ โรงไฟฟ้าที่เสียหายได้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตพลังงานหมุนเวียน พื้นที่เกษตรกรรมหลายแห่งไม่เหมาะสำหรับการทำการเกษตรอีกต่อไป ขณะนี้ มีแผงโซลาร์เซลล์เรียงเป็นแถว เนื่องจากการลงทุนพลังงานหมุนเวียนหลายพันล้านเยน นักการเงินของรัฐบาลและอุตสาหกรรมกำลังดำเนินการตามแผนพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม 11 แห่งและฟาร์มกังหันลม 10 แห่งบนพื้นที่รกร้างหรือปนเปื้อนรอบฟุกุชิมะ ตามรายงานข่าว เครื่องมือ Operational…

Rate this:

กทม. และมาเฟียขยะ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด คนกรุงเทพฯ ก็จะได้เห็นผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ รวมถึงสมาชิกสภา กทม. ชุดใหม่ ที่มาจากการเลือกตั้ง นโยบายที่ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ใช้หาเสียง จะทำได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528…

Rate this: