แถลงการณ์หมายเลข 2 เนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลกและปีแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

เครือข่ายอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่

, 5 มิ.ย.2553 เนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลกและปีแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เครือข่ายอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่และประชาชนผู้ร่วมคัดค้านโครงการขยายถนน ธนะรัชต์ได้ร่วมแสดงพลังในการปกป้องเขาใหญ่ด้วยการทำพิธีบวชต้นไม้และปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น บริเวณสองข้างทางถนนธนะรัชต์มุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หนึ่งในมรดกโลก เพื่อปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่โดยรอบเขาใหญ่ที่จะถูกตัดทำลายจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2090 (ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2-ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ในนาม เครือข่ายอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ เราขอขอบคุณ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี … More

Rate this:

แถลงการณ์หมายเลข 1

- หยุดฆาตกรรมธรรมชาติ หยุดตัดต้นไม้และทำลายเขาใหญ่ เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่

, 2553 สืบเนื่องจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2090 (ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2-ต่อเขตอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่) โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ซึ่งได้ดำเนินการขยายถนนสาย 2090 หรือถนนธนะรัชต์ (ปากช่อง-เขาใหญ่) เส้นทางขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พบว่ามีการตัดต้นไม้ทั้งสองข้างทางไป ตั้งแต่ กม.ที่ 2 … More

Rate this: