วิกฤตไฟฟ้าดับและถ่านหิน

ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั้งภาคใต้จากความล้มเหลวผิดพลาดของระบบสายส่งไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมาถือเป็นวิกฤตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของระบบพลังงานรวมศูนย์ของประเทศไทย คนนับล้านใน 14 จังหวัดภาคใต้ตกอยู่ในความมืดนับเป็นเวลาหลายชั่วโมงและความเสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีเป็นจำนวนมหาศาล ในช่วงเวลาวิกฤตและหลังจากนั้น ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องสาเหตุและผลกระทบได้ทะยอยผ่านสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) และมีบทบาทสำคัญถ่ายทอดสถานการณ์และข้อเท็จจริงให้กับสังคม แม้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) องค์กรระดับชาติที่ทำหน้าที่ควบคุมการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าของประเทศจะชี้แจงว่าสาเหตุมาจากระบบสายส่ง … More

Rate this:

“ถ่านหิน” และ”พลังงานสกปรกอื่นๆ” : คนอำเภอหัวไทรแถลงไม่พร้อมรับผลกระทบจากถ่านหิน

เมื่อเวลาประมาณ14.00น.วันที่12 เม ย.ที่ริมคลองแพรกเมือง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ชาวอำเภอหัวไทรและคนลุ่มน้ำปากพนังเปิดแถลงข่าว ไม่พร้อมที่จะแบกรับความเสียงจากมลพิษของถ่านหินตามที่รัฐบาลและโรงไฟฟ้าถ่านหินจะมอบให้… โดยประกาศจะรักษาพื้นที่อันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนี้ไว้ให้ลูกหลาน จะทำทุกวิถีทางเพื่อจะปกป้องมันไว้ แม้สละชีวิตพวกเราก็ยอม ทางเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดลุ่มน้ำปากพนัง และภาคีเครือข่ายขอประกาศไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีพลังงานให้หยุดกระบวนการดำเนินการใดๆ เพื่อนำไปสู่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อำเภอหัวไทร และเขตลุ่มน้ำปากพนังโดยทันที ด้วยจิตคารวะ เครือข่ายรักษ์บ้านเกิดลุ่มน้ำปากพนัง และภาคีเครือข่าย 12 เมษายน … More

Rate this:

ชาวประจวบชี้ผลงาน 1 ปี รัฐบาล แผนอนุรักษ์พลังงานสอบตก

โดย สุรีรัตน์  แต้ชูตระกูล – กลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก 8 กันยายน 2555 เวลา 9.00น จากการแถลงผลงานครบรอบ 1 ปีรัฐบาลของกระทรวงพลังงานนำโดยนายอารักษ์  ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีพลังงานประกาศประสบความสำเร็จ ในการทำแผนพัฒนาไฟฟ้า(พีดีพี) 20ปีโดยการใช้พลังงานทดแทนและแผนอนุรักษ์พลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงไฟฟ้า ในการรองรับการขยายตัวของการใช้ไฟฟ้าอีก20ปีข้างหน้านั้น จากการเปิดเผยต่อสื่อมวลชนของนางสาวสุรีรัตน์  แต้ชูตระกูล … More

Rate this: