เลือดไหลบ่าลงตวลเลสาบ Blood of the Tonle Sap

ธารา บัวคำศรี (2535) 1 เวลาเปลี่ยน แต่ฤดูกาลใหม่ยังมาไม่ถึง ลมหนาวเดือนมกราคมแผ่คลุมแดนสูงท่ีลาดลงสู่แอ่งที่ราบ ลุ่มตวลเลสาบ อุณหภูมิต่ำสุดยามเช้าที่อำเภออรัญประเทศวัดได้ราว 12 – 13 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิยามเที่ยงวันสูงพรวด อากาศร้อนอ้าว ความแตกต่างนี้ดุจเดียวกับสถานการณ์ท่ี ไม่แน่นอนและสับสนอลหม่าน นับแตสงครามที่ไม่่มีวันสิ้นสุดได้อุบัติขึ้นใน ปรอเตะกัมปูเจีย เสียงตึงตังเหมือนฟ้าร้องแว่วมา … More

Rate this:

สะตึงเซน(Stung Sen)แห่งโตนเลสาปขึ้นทะเบียนแรมซาร์ไซต์ ได้รับสถานะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติแล้ว

4 พฤศจิกายน 2561 10 เมษายน 2561 ฝนในฤดูกาลแห่งมรสุมทิ้งให้บางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีน้ำขัง ภาพแรกแสดงสภาพของพื้นที่ในไทยและกัมพูชาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 หลังจากน้ำไหลบ่าจากแม่น้ำและทะเลสาปและทำให้พื้นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขัง ภาพที่สองถ่ายในวันที่ 10 เมษายน 2561 เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างก่อนฤดูมรสุมจะเริ่มขึ้น ภาพถ่ายดาวเทียมสีผสมเท็จ(false-color images) ทั้งสองภาพได้มาจากเครื่องมือ Moderate … More

Rate this:

มหาอุทกภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไทยและกัมพูชายังคงรับมือกับอุทกภัยต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยเครื่องมือ Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) บนดาวเทียม Terra ของ NASA จับภาพด้านบนได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 สำหรับการเปรียบเทียบ ภาพด้านล่างแสดงพื้นที่เดียวกันในเดือนพฤศจิกายน 12, 2008. … More

Rate this: