พื้นที่นาข้าว(เฉดสีม่วงแดง)ในกัมพูชา

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในกัมพูชาจากเครื่องมือบันทึกบนดาวเทียม Sentinel-1A ที่ความละเอียด 20 ม. ทุกๆ 12 วันตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ถึงมีนาคม 2559 สีน้ำเงินเข้มหมายถึงพื้นผิวน้ำ สีฟ้าอ่อนถึงสีม่วงแดงหมายถึงการเกษตร (ดินเปล่าและทุ่งเพาะปลูก) สีเขียวเข้มหมายถึงป่า และสีขาวหมายถึงการตั้งถิ่นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฉดสีม่วงแดงที่แตกต่างกันบ่งบอกถึงการหว่านและการดำนาระหว่างกลางเดือนกันยายนถึงปลายเดือนตุลาคม ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 … More

Rate this:

เขื่อนเซซาน 2 ตอนล่าง : เหยื่อโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI)

เขื่อนเซซาน 2 ตอนล่าง (เช่น: เขื่อนเซซาน 2 ตอนล่าง และ เขื่อนฮันเซซาน 2 ) เป็น เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ อยู่ระหว่างการพัฒนาบน แม่น้ำเซซานในจังหวัดสตึงเตรงทางตะวันออกเฉียงเหนือกัมพูชา แม่น้ำเซซานเป็นลำน้ำสาขาสำคัญของแม่น้ำโขง ที่ตั้งเขื่อนตั้งอยู่ห่างออกไป 25 กิโลเมตร (16 … More

Rate this:

เรือลอยผ่านไป ริมฝั่งน้ำยังอยู่

1 ลมหนาวเดือนมกราคมแผ่คลุมแดนสูงท่ีลาดลงสู่แอ่งที่ราบลุ่มตวลเลสาบ อุณหภูมิต่ำสุดยามเช้าที่อำเภออรัญประเทศวัดได้ราว 12 – 13 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิยามเที่ยงวันสูงพรวด อากาศร้อนอ้าว ความแตกต่างนี้ดุจเดียวกับสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนและสับสนอลหม่าน นับแต่สงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้อุบัติขึ้นในปรอเตะกัมปูเจีย เสียงตึงตังเหมือนฟ้าร้องแว่วมา ผู้คนถิ่นนี้ต่างคุ้นเคยกับมัน “เสียงระเบิด” พ่อหันมาบอกขณะพาผมเดินทางเลียบแนวพรมแดนจากตัวอำเภอ(อรัญประเทศ)ไปเยี่ยมโรงเรียนในเขตเสี่ยงภัยแห่งหนึ่ง “ฉนวนไทย หรือ Thai Corridor” เป็นชื่อเรียกอาณาบริเวณกว้างใหญ่เชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงกับห้วยหนองคลองบึงที่ลาดลงสู่ตวลเลสาบ … More

Rate this:

สะตึงเซน(Stung Sen)แห่งโตนเลสาปขึ้นทะเบียนแรมซาร์ไซต์ ได้รับสถานะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติแล้ว

4 พฤศจิกายน 2561 10 เมษายน 2561 ฝนในฤดูกาลแห่งมรสุมทิ้งให้บางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีน้ำขัง ภาพแรกแสดงสภาพของพื้นที่ในไทยและกัมพูชาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 หลังจากน้ำไหลบ่าจากแม่น้ำและทะเลสาปและทำให้พื้นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขัง ภาพที่สองถ่ายในวันที่ 10 เมษายน 2561 เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างก่อนฤดูมรสุมจะเริ่มขึ้น ภาพถ่ายดาวเทียมสีผสมเท็จ(false-color images) ทั้งสองภาพได้มาจากเครื่องมือ Moderate … More

Rate this: