สายน้ำที่ผันเปลี่ยน

เรื่อง : ธารา บัวคำศรี ลำน้ำแม่จันไหลมาจากขุนน้ำด้านใต้ของเทือกเขานางนอนที่วางตัวยาวเหยียดอยู่ฟากฝั่งตะวันตกและเป็นปราการขวางกั้นที่ราบสูงฉานแห่งเมียนมาร์กับทุ่งราบแม่จัน – เชียงแสน – แม่สาย น้ำแม่จันไหลไปบรรจบกับลำธารสายหนึ่งคือ น้ำแม่คำ ซึ่งไหลมาจากแหล่งปลูกฝิ่นอันเลื่องชื่อบนเทือกเขาเดียวกัน ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่บ้านสบคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ลำน้ำทั้งสองถือเป็นระบบแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของแม่น้ำโขง เทือกเขานางนอนเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว หนึ่งในเทือกเขาน้อยใหญ่แห่งโขง – สาละวิน … More

Rate this:

มินามาตะถึงหละปูน

เรื่อง : ธารา บัวคำศรี เสียงร้องคร่ำครวญ ทุกข์ทรมาน – ได้ยินไหม ? แขนขาที่บิดเบี้ยวโค้งงอ – เห็นไหม ฝันร้ายที่ฝังลึกในความทรงจำ ข้าวที่ถูกปรอทย้อมเป็นสีชมพู ปลาตัวโตสีเทามันปลาบอาบสารพิษจากทะเลอันศักดิ์สิทธิ์ คืออาหารที่เรากิน สมาชิกครอบครัวของเรา แม่แห่งมินามาตะ ( ญี่ปุ่น … More

Rate this: