ไฟในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ธารา บัวคำศรี แปลเรียบเรียงจาก Fire in Southeast Asia – March 28, 20013 http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=80724 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมด้วยลมมรสุม ในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน เป็นช่วงฝนชุกและอากาศร้อน ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคมมีอากาศเย็นขึ้นและแห้งแล้ง ในช่วงปลายแล้งนี้ เกิดไฟลุกลามเป็นพื้นที่กว้างจากการที่ผู้ทำการเผาไหม้เพื่อจัดการพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงกิจกรรมการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในเขตเมือง ภาพถ่ายดาวเทียมนี้แสดงการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาร์และไทยในวันที่ 22 มีนาคม … More

Rate this: