ให้จักรยานดำรงไว้ซึ่งความเรียบง่ายและงดงามตามที่เป็น

เด็กขี่ได้                       ทางจักรยานริมทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์ สวิสเซอร์แลนด์           … More

Rate this: