เมืองท่าเซวาสโทพอล คาบสมุทรไครเมีย

เมืองท่าเซวาสโทพอลตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของยูเครนบนคาบสมุทรไครเมีย เมืองนี้เป็นฐานทัพเรือที่สำคัญเนื่องจากมีทางเข้าและอ่าวจำนวนมากตลอดแนวชายฝั่ง ในช่วงสงครามเย็น เมืองนี้เป็นฐานของกองเรือทะเลดำของโซเวียต ต่อมา เป็นทั้งของกองเรือยูเครนและรัสเซีย เศรษฐกิจหลักของเมืองขึ้นอยู่กับการค้าและการต่อเรือ แต่เซวาสโทพอลยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว และรีสอร์ทยอดนิยมของผู้มาเยือนจากเครือจักรภพของประเทศเอกราช (ที่ก่อตั้งจากอดีตสหภาพโซเวียต) ภาพถ่ายของนักบินอวกาศที่แสดงด้านบน เราสามารถเห็นแนวชายฝั่งเว้าแหว่งของคาบสมุทรไครเมียตอนใต้และพื้นที่ท่าเทียบเรือต่างๆ ของเซวาสโทพอล พื้นที่เมืองแสดงเป็นสีเทาอ่อน และล้อมรอบด้วยทะเลดำด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก ทิศใต้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (สีเขียวอ่อน) และทุ่งเกษตรกรรมที่รกร้าง (สีแทน) และด้านทิศตะวันออกของเมืองอินเคอร์มันและที่ราบสูงเป็นพรรณพืชต่างๆ … More

Rate this: