คีฟ เมืองหลวงแห่งยูเครน

ลูกเรือของสถานีอวกาศนานาชาติ Expedition 8 ถ่ายภาพชุดของเมือง Kyiv (คีฟ) ของยูเครน และพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่กั้นแม่น้ำนีเปอร์(Dnieper)มีต้นสายจากธารน้ำแข็งที่เนินวัลไดในรัสเซีย Kyiv เป็นเมืองหลวงของประเทศยูเครนและมีประชากรเกือบ 3 ล้านคน(ปี 2547) Kyiv อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ของอารยธรรมตะวันตก เป็นศูนย์กลางการค้าบนเส้นทางทะเลบอลติก-ทะเลดำในคริสศตวรรษที่ 11 และ 12 และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของโลกคริสเตียน … More

Rate this: