จักรยานเปลี่ยนโลก (1)

จักรยานเป็นรูปแบบการคมนาคมที่นิยมที่สุดเท่าที่สร้างขึ้น ด้วยการใช้งานอย่างแพร่หลาย จักรยานเป็นจักรกลที่เราทุกคนคุ้นเคย จากต้นแบบ จักรยานถูกประดิษฐ์ขึ้นนับตั้งแต่การสร้าง “จักรยานที่ปลอดภัย(Safety Bicycle)” ในปลายคริสตศตวรรษที่ 19 เช่นเดียวกับต้นแบบอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ เช่น เก้าอี้สี่ขา เงินตรา และโทรศัพท์ รูปแบบพื้นฐานของจักรยานส่วนใหญ่ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง จริงๆ แล้ว จักรยานคือกลไกแบบง่าย ออกแบบเพื่อนำพลังงานจากอวัยวะของร่างกายที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือ … More

Rate this:

ให้จักรยานดำรงไว้ซึ่งความเรียบง่ายและงดงามตามที่เป็น

เด็กขี่ได้                       ทางจักรยานริมทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์ สวิสเซอร์แลนด์           … More

Rate this:

จักรยานกับนิเวศวิทยาเมืองเชียงใหม่ – Bicycle : Vehicle for a Small Planet

by Tara Buakamsri  (หมายเหตุ : เป็นบทความเมื่อสิบปีที่แล้ว) 40 กิโลเมตรจากหาดใหญ่ไปสงขลาระหว่าง “Quit Coal Ship Tour 2008” เส้นทางที่ถักทอเป็นข่ายใยในหุบเขาเชียงใหม่ – ลำพูน เลียบผ่านหมู่บ้านเก่าแก่ เรือกสวนไร่นาไปสู่เมืองครั้งหนึ่งเคยเป็นวิถีพเนจรบนหลังอานจักรยานภูเขา แต่ละฉากของการเคลื่อนไหวในกระแสลมและอาบเหงื่อไคลมิได้ผ่านเข้าไปในภูมิทัศน์ที่ชาวต่างแดนหลายคนชมว่างามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเท่านั้น แต่ละช่วงทางผมรู้สึกได้ถึงความสอดคล้องระหว่างร่างกายและจิตใจด้วย เมื่ออ่านหนังสือ … More

Rate this: