จักรยานเปลี่ยนโลก (1)

จักรยานเป็นรูปแบบการคมนาคมที่นิยมที่สุดเท่าที่สร้างขึ้น ด้วยการใช้งานอย่างแพร่หลาย จักรยานเป็นจักรกลที่เราทุกคนคุ้นเคย จากต้นแบบ จักรยานถูกประดิษฐ์ขึ้นนับตั้งแต่การสร้าง “จักรยานที่ปลอดภัย(Safety Bicycle)” ในปลายคริสตศตวรรษที่ 19 เช่นเดียวกับต้นแบบอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ เช่น เก้าอี้สี่ขา เงินตรา และโทรศัพท์ รูปแบบพื้นฐานของจักรยานส่วนใหญ่ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง จริงๆ แล้ว จักรยานคือกลไกแบบง่าย ออกแบบเพื่อนำพลังงานจากอวัยวะของร่างกายที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือ … More

Rate this:

ให้จักรยานดำรงไว้ซึ่งความเรียบง่ายและงดงามตามที่เป็น

เด็กขี่ได้                       ทางจักรยานริมทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์ สวิสเซอร์แลนด์           … More

Rate this: