ที่ซึ่งดานูบพบกับทะเลดำ

แม่น้ำดานูบเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปโดยมีพื้นที่ลุ่มน้ำ 801,463 ตารางกิโลเมตร (309,447 ตารางไมล์) ครอบคลุม 19 ประเทศ เมื่อแม่น้ำสายใหญ่นั้นไปถึงทะเลดำจะมีสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่โดดเด่นซึ่งก็คือ “เอเวอร์เกลดส์” ของยุโรป สามเหลี่ยมปากแม่น้ำดานูบเป็นถิ่นที่อยู่ของนกมากกว่า 300 สายพันธุ์และปลาน้ำจืด 45 สายพันธุ์ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำดานูบเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่ปลายยุคหิน (ยุคหินใหม่) และชาวกรีก โรมัน … More

Rate this: