เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกยื่นรายชื่อ 6000 กว่าคน เรียกร้องกรมทางหลวงคืนต้นไม้ให้เขาใหญ่

บางแง่มุมของถนนธนะรัตช์ ทางขึ้นเขาใหญ่