พื้นที่นาข้าว(เฉดสีม่วงแดง)ในกัมพูชา

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในกัมพูชาจากเครื่องมือบันทึกบนดาวเทียม Sentinel-1A ที่ความละเอียด 20 ม. ทุกๆ 12 วันตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ถึงมีนาคม 2559 สีน้ำเงินเข้มหมายถึงพื้นผิวน้ำ สีฟ้าอ่อนถึงสีม่วงแดงหมายถึงการเกษตร (ดินเปล่าและทุ่งเพาะปลูก) สีเขียวเข้มหมายถึงป่า และสีขาวหมายถึงการตั้งถิ่นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฉดสีม่วงแดงที่แตกต่างกันบ่งบอกถึงการหว่านและการดำนาระหว่างกลางเดือนกันยายนถึงปลายเดือนตุลาคม ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 … More

Rate this:

ประเทศไทยเผชิญความแห้งแล้งครั้งใหญ่ในรอบสี่ทศวรรษ

ประเทศไทยกำลังเจอกับความแห้งแล้งครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบสี่ทศวรรษ ราวครึ่งหนึ่งของบรรดาอ่างเก็บน้ำในประเทศมีน้ำต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของศักยภาพที่กักเก็บน้ำไว้ได้ น้ำในแม่น้ำต่ำในระดับที่ทำให้น้ำเค็มจากทะเลรุกเข้ามาถึงพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำและส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบริโภค ในประเทศที่คนกว่า 11 ล้านคนที่ทำงานภาคเกษตร คาดว่าผลผลิตทางการเกษตรและเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบ ฤดูมรสุมที่สั้นกว่าปกติและปริมาณฝนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในปี พ.ศ.2562 เป็นสาเหตุของความแห้งแล้งที่เกิดขึ้น คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบหนัก  แผนที่ด้านบนแสดงความผิดปกติของความชื้นในดิน(soil moisture anomalies) ซึ่งเป็นดัชนีที่ระบุว่าน้ำในผิวดินมีค่าสูงหรือต่ำกว่าปกติในพื้นที่แถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธุ์ … More

Rate this: