หายนะเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าเซเปียน-เซน้ำน้อย ปี 2561

ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ในโครงการโคเปอร์นิคัสชี้ให้เห็นเขื่อนเซเปียน เซน้ำน้อยในจังหวัดอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของลาวที่แตกออกมาในวันที่ 13-25 กรกฎาคม2561นำไปสู่น้ำท่วมฉับพลัน คร่าชีวิตผู้คนไปหลายราย และทำให้มีผู้สูญหายอีกจำนวนมาก ตามรายงานข่าวท้องถิ่น ความสามารถของเรดาร์ของ Sentinel-1 ในการ “มองเห็น” ผ่านเมฆและฝน และในความมืด ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเฝ้าระวังน้ำท่วม ภาพที่ได้มาก่อนและหลังน้ำท่วมให้ข้อมูลได้ทันทีเกี่ยวกับขอบเขตของน้ำท่วมและสนับสนุนการประเมินทรัพย์สินและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เรดาร์รูรับแสงสังเคราะห์ C-band … More

Rate this:

การวิจัยชี้ให้เห็นว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ในที่ราบน้ำท่วมถึงเพิ่มมากขึ้น

ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 นักวิทยาศาสตร์พบว่าสัดส่วนของประชากรโลกที่ประสบอุทกภัยเพิ่มขึ้น 20 ถึง 24 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่านักวิจัยคาดว่าจำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจะเพิ่มขึ้น แต่การประมาณการใหม่นี้มากกว่าที่แบบจำลองก่อนหน้านี้คาดการณ์ถึงสิบเท่า จากการทบทวนข้อมูลดาวเทียมของ NASA เป็นเวลา 20 ปี นักวิจัยได้ทำแผนที่เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ 913 ครั้งใน 169 ประเทศ … More

Rate this:

Keep Talking…The Boat is Ready!

เป็นภาพโปสเตอร์ที่เก็บตกมาจาก Climate Forum งานเวทีภาคประชาชน ที่จัดคู่ขนานกับการประชุมเจรจาโลกร้อนที่โคเปนเฮเกนเมื่อปี พ.ศ. 2552 เขียนโดนใจมาก “ดีแต่พูด เรือพร้อมแล้ว (keep talking Boat is Ready!)” สะท้อนให้เห็นถึง ความล้มเหลวและไร้ความคืบหน้าที่เป็นมรรคผลในการเจรจาโลกร้อนที่ผ่านมากว่า 15-16 ครั้ง และน่าจะสะท้อนถึงสถานการณ์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดในประเทศไทยตอนนี้ได้บ้าง

Rate this:

“น้ำ” ในโลกที่ร้อนขึ้น

ธารา บัวคำศรี มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการหล่อเลี้ยงชีวิต แต่เรากำลังทำให้แม่น้ำสายใหญ่เหือดแห้ง เราดึงน้ำบาดาลที่เป็นแหล่งน้ำสำรองขึ้นมาใช้ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดนี้กำลังหมดลง การคงอยู่และหายไปของน้ำมีผลสะเทือนต่ออารยธรรมมนุษย์อย่างใหญ่หลวง แม่น้ำเหลืองของจีนที่ไหลลงผ่านที่ราบลุ่มจะมีน้ำเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเพราะถูกดึงไปใช้ในระบบชลประทานเพื่อป้อนประชากรกว่า ๕๐๐ ล้านคน คนในชนบทของอินเดียใช้น้ำบาดาลมากเกินขีดจำกัดจนต้องเจาะบ่อบาดาลลึกลงไปอีกนับร้อยเมตรซึ่งมักปนเปื้อนด้วยสารพิษอย่างฟลูออไรด์ ในซีเรียและอิหร่าน อุโมงค์โบราณที่ดึงน้ำมาจากใต้ภูเขากำลังเหือดแห้งลง ชาวนาในปากีสถานละทิ้งทุ่งนาแห้งแล้งไว้กับแม่น้ำสินธุที่แห้งเหือด ทะเลทรายทางตอนใต้ของสเปนกำลังขยายตัว ปริมาณฝนในภาคพื้นทวีป จากตะวันตกของสหรัฐอเมริกาจนถึงตอนใต้และตะวันออกของแอฟริกากำลังลดลง ยังไม่นับการแย่งชิงน้ำระหว่างภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเมือง … More

Rate this: