จากยกไคจิถึงอีสเทอร์นซีบอร์ด

เรื่อง : ธารา บัวคำศรี เขาสามมุกจะเป็นฝั่ง เกาะสีชังจะเป็นท่าเรือ บางปลาสร้อย เมืองแนบอก จะรกเป็นป่าเสือ คือคำทำนายแห่งชายฝั่งทะเลตะวันออก นานมาแล้ว และมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงไปตามนั้น ทุกย่างก้าวบนชายฝั่งชลบุรีและระยองเปลี่ยนโฉมหน้าเป็น “สปริงบอร์ดของความเจริญรุ่งเรือง” ความหวังที่ไทยจะเป็นอุตสาหกรรมปรากฏชัดนับแต่ก๊าซธรรมชาติไหลตามท่อส่งจากกลางอ่าวไทยขึ้นบกที่ชายฝั่งมาบตาพุด ระยอง เมื่อปี 2524… เมษายน 2535 … More

Rate this: