คลื่นความร้อนโจมตีอินเดียก่อนเวลา

คลื่นความร้อนกำลังแรงในช่วงกลางและปลายเดือนเมษายน 2565 ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 4.5 ถึง 8.5 องศาเซลเซียส (8 ถึง 15 องศาฟาเรนไฮต์) ทางตะวันออก ภาคกลาง และตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากมีการทุบสถิติเดือนมีนาคมที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งอินเดียเริ่มเก็บและบันทึกข้อมูลเมื่อ 120 ปีก่อน เมื่อวันที่ 27 เมษายน … More

Rate this:

คนเมืองหายใจไม่เต็มปอดจากมลพิษ PM2.5

มลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่ 4 ของการเสียชีวิตทั่วโลก  แต่มลพิษที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง คือ ฝุ่น PM2.5 อนุภาคขนาดเล็กที่หายใจเข้าไปได้เหล่านี้ (เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมครอน) เป็นผลมาจากการปล่อยสู่อากาศโดยตรง ตลอดจนปฏิกิริยาระหว่างสารมลพิษอื่นๆ  ฝุ่น PM2.5 เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในบรรดามลพิษทางอากาศต่างๆ ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและระบบทางเดินหายใจ และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนับล้านทั่วโลกในแต่ละปี ในการศึกษาใหม่ที่ครอบคลุมการตั้งถิ่นฐานในเมืองทั่วโลก นักวิจัยพบว่าความเข้มข้นของมลพิษ … More

Rate this:

อาเซียน Haze เมษายน 2565

ASMC หรือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนซึ่งตั้งอยู่ที่สิงคโปร์น่าจะเป็นผลงานเดียวที่พอเชิดหน้าชูตาของความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) ทำให้เราเห็นสเกลในระดับภูมิภาคไปพ้นจากพรมแดนรัฐชาติ ASMC คาดการณ์สภาพอากาศไปจนถึงกลางเดือนเมษายน 2565 นี้ ออกมาเป็นแผนที่แสดงแบบแผนการกระจายตัวของอุณหภูมิและฝน ถ้าสภาพอากาศเป็นไปตามการคาดการณ์นี้ ชัดเจนว่า อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะ สปป. ลาว/ภาคเหนือและอีสานของไทย … More

Rate this: