ในสหรัฐอเมริกาไม่มีการควบคุมสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์

คนที่เป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์ในสหรัฐอเมริกามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ช่วงปี พ.ศ.2503–2512  ผู้หญิง 1 ใน 20 คนมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็น 1 ใน 8     สารเคมีก่อมะเร็งถูกผลิตและใช้อย่างต่อเนื่องในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมีไม่ถึงร้อยละ 2 ของสารเคมีที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งมีอยู่ราว 600,000 ชนิด ที่ได้ผ่านการทดสอบอย่างเพียงพอ  ขณะที่มีการอนุญาตให้ใช้สารเคมีชนิดใหม่ราว 1,000 … More

Rate this: