ทำให้ทุกวันเป็นวันคุ้มครองโลก

วันคุ้มครองโลกก่อรูปขึ้นในสหรัฐอเมริกาจากปี พ.ศ. 2505 แต่กว่าจะเป็นกระแสธารของความสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมจากวิกฤตที่เป็นอยู่ของสังคมอเมริกันในขณะนั้น และกลายเป็นจุดกำเนิดของขบวนการเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ก็อีกเกือบทศวรรษถัดมาคือในปี 2512 เมื่อสมาชิกวุฒิสภาเกย์ลอร์ด เนลสัน ผลักดันให้มีการชุมนุมประชาชนระดับรากหญ้าทั่วประเทศขึ้น ชาวอเมริกันกว่า 20 ล้านคนออกมาบนท้องถนนและในพื้นที่สาธารณะเพื่อร่วมรณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล้อมในวันที่ 22 เมษายน 2513 มีการตั้งองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่ง สหรัฐอเมริกา(United State Environmental Protection … More

Rate this:

ข้อเสนอเพี้ยน ๆ ในวันคุ้มครองโลก

วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก ในประเทศไทยเป็นวันที่ร้อนมากที่สุดวันหนึ่งของปี ถ้าเชื่อกรมอุตุฯ วันที่ร้อนที่สุดที่จะเป็นวันที่ 23-24 เมษายน เป็นวันที่น่าจะมีการใช้ไฟฟ้าเปลืองมากที่สุดวันหนึ่ง ผมจึงอยากจะเสนอว่า แทนที่เราจะเล่นสาดน้ำสงกรานต์ช่วงวันสงกรานต์ (ซึ่งจากการสังเกตการณ์ด้วยตัวผมเองมาหลายปี มักจะมีฝนมากบ้างน้อยบ้างตกลงมาในช่วงนั้นพอดี ทำให้อากาศเย็นขึ้น) เราควรที่จะเล่นสาดน้ำกันในช่วงวันที่ร้อนที่สุดของปี !!! จะได้ใช้น้ำซึ่งกำลังเป็นของหายากและมีราคาแพงมากขึ้นได้คุ้มค่า ข้อเสนอนี้ไม่เกี่ยวกับการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติกันมา

Rate this: