จิตพลิกใจผัน(The Disrupted Mind)

ความคิดของคนเราทำงานอย่างไรในช่วงวิกฤตและหลังจากวิกฤต อะไรที่เราได้เรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ธารา บัวคำศรี แปลเรียบเรียงจาก https://mindworkslab.org/thedisruptedmind/ วิกฤตที่มีลักษณะพลิกผัน เช่น การระบาดใหญ่ของโควิด-19 มีผลสะเทือนอย่างลึกซึ้งต่อกรอบความคิดทางสังคม เมื่อวิกฤตดังกล่าวเกิดขึ้น เรื่องเล่า บรรทัดฐาน อารมณ์ และปัจจัยทางความคิดอื่นๆ จะเปลี่ยนแปลงไปและปะทะประสานกันใหม่ภายในสังคม การอภิปรายถกเถียงดังกล่าวนี้บางส่วนปรากฏอยู่หน้าแรกของหนังสือพิมพ์ แต่ส่วนใหญ่ซ่อนอยู่ในโซเชียลมีเดีย ในขณะที่เรามักจะมองถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม เช่น … More

Rate this:

ทางออกการเมืองไทย?

หลังจากได้อ่านได้ฟังนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองทั้งหลายพยายามจะเสนอแนวทางต่างๆ นานา บางข้อเสนอถึงกับต้องปีนบันไดอ่านเนื่องจากใช้ศัพท์สูงและซับซ้อนเกินความสามารถของสมองน้อยๆ บังเอิญไปเจอภาพเกาะเหลาบิซึ่งเป็นเกาะมรกตแห่งท้องทะเลไทยในจังหวัดกระบี่ เกาะเหลาบิมีทางเข้าออกเพียงหนึ่งทางซึ่งกว้างเพียง 10 เมตรเท่านั้น ภาพนี้เอามาจาก #Thailand Coal Network ในหัวข้อ #ทางออก สังคมไทยที่ผ่านการวิวัฒน์ทางประชาธิปไตยมาพอสมควร แม้ว่า “ประชาธิปไตย” ยังทำงานของมันอยู่ (work in progress) … More

Rate this: