เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์อีก 15 เครื่องในโรงไฟฟ้าของยูเครนเป็นภัยร้ายแรงต่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์มากกว่าที่เชอร์โนบิล

แปลเรียบเรียงจาก Jonathan Tirone 25 กุมภาพันธ์ 2022 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-25/russia-captures-chernobyl-ukraine-s-15-other-nuclear-reactors-more-dangerous?cmpid=socialflow-facebook-politics&utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=politics&utm_source=facebook&fbclid=IwAR31T6F5URx4j2KYG2Pna1F-W6KS9QY9VPqMisT3WxHNANR6VvBuNtESbR0 กองกำลังรัสเซียเข้าควบคุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนที่เลิกใช้แล้วในเชอร์โนบิล กระตุ้นให้เกิดการสนทนาออนไลน์ว่า เขตหายนะนิวเคลียร์ในปี 2529 อาจเป็นสาเหตุการแพร่กระจายของรังสีนิวเคลียร์ที่เป็นอันตรายอีกครั้ง  แต่ผู้เชี่ยวชาญกังวลถึงเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 15 เครื่องที่กำลังเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าของยูเครนมากกว่า เชอร์โนบิลเป็นหายนะนิวเคลียร์ที่รับรู้กันทั่วโลกเนื่องจากขนาดของเหตุการณ์ในปี 2529 ที่นำไปสู่การเสียชีวิตจำนวนมาก และต่อมาสหภาพโซเวียตพยายามปกปิดความเสียหายและผลกระทบ  ทุกวันนี้ … More

Rate this:

ภูมิทัศน์เกษตร ณ ยูเครนตอนกลาง

ขณะบินเหนือยุโรปตะวันออก นักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติถ่ายภาพนี้ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำ Kaniv ที่สร้างกั้นแม่น้ำ Dnieper ห่างจากกรุงเคียฟ ยูเครน ไปทางตอนใต้ประมาณ 72 กิโลเมตร บุปผาสาหร่ายสีเขียวนีออน ป่าไม้เล็ก ๆ ที่ครอบคลุมพืชผลเก่า และผืนดินเกษตรกรรมที่แตกต่างหลากหลาย—ลักษณะเฉพาะของภูมิประเทศเหล่านี้เชื่อมโยงกันผ่านประวัติศาสตร์และผลที่ตามมาหลังจากนั้น ในช่วงต้นปี 2463 สหภาพโซเวียตใช้นโยบายที่เรียกว่า “collectivization” สำหรับชาวยูเครน … More

Rate this: