มิสเตอร์ปารีสและคดีคอรัปชันของอัลสตอม

รายงานข่าว Bloomberg โดย Tom Schoenberg และ David McLaughlin http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-23/alstom-s-mr-paris-paid-millions-in-bribes-u-s-says 23 ธันวาคม 2557 (เครดิตภาพ: Chris Ratcliffe/Bloomberg) ผู้บริหารบริษัท Alstom SA ชนะประมูลโครงการมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐในซาอุดิอาราเบียเมื่อสิบปีก่อนโดยจ่ายอามิสสินจ้างอย่างน้อยที่สุด 49 ล้านเหรียญ … More

Rate this: