จดหมายจากละแม

ธรรมะสวัสดีคุณธารา/กรีนพีซ อาตมาสนับสนุนและเป็นกรีนพีซตั้งแต่เป็นฆราวาส ตอนนี้ได้บวชเรียนและมาพำนักอยู่ที่สำนักสงฆ์พระธาตุเขาน้อย อ.ละแม ต.ละแม ชุมพร เดิมทีที่นี่รกร้างไปพักนึง จนพระอาจารย์มาพบว่า.. ที่นี่ยังมีสภาพที่ยังพออยู่ได้ อยู่บนเขาเล็กๆ เงียบสงบ มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ล้อมรอบ ที่สำคัญ มีลานทราย ที่หันหน้าเข้าสู่ทะเลอ่าวไทย เป็นภาพ panorama เป็นเส้นนอนของทะเลกว้างยาวมาก (ยาวเกินกว่ากล้องจะถ่ายรูปไปยืนยันได้มากกว่านี้) เบื้องหน้า … More

Rate this: