หายนะภัยสารเคมีที่หมิงตี้เคมิคอล

หมิงตี้ เคมิคอล (Mingh Dih) ไม่ใช่โรงงานห้องแถวพื้นๆที่กระจัดกระจายอยู่ตามปริมณฑลกรุงเทพ แต่เป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย แม้จะไม่ใหญ่ big เบิ้มที่สุดก็ตาม การระเบิด การเกิดไฟสารเคมี และผลกระทบสุขภาพสิ่งแวดล้อมจึงไม่ธรรมดา จากการวิเคราะห์โดย Krungsri Research “…ธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศมีผู้เล่นหลัก 2 ราย ได้แก่ ปตท. … More

Rate this:

อนาคตไม่ได้อยู่ที่พลาสติก : ทำไมการเพิ่มการใช้พลาสติกไม่อาจกอบกู้อุตสาหกรรมน้ำมัน

ที่มา : https://carbontracker.org/reports/the-futures-not-in-plastics/ อุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีฝากอนาคตอันรุ่งเรืองและการขยายตัวไว้กับความต้องการใช้พลาสติก แต่ความต้องการใช้พลาสติกมีแนวโน้มมาถึงจุดสูงสุดเมื่อโลกของเราเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจพลาสติกแบบที่เป็นเส้นตรงไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและรัฐบาลประเทศต่างๆ ลงมือเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ นี่เป็นนัยยะสำคัญต่อความต้องการใช้น้ำมันที่มาถึงจุดสูงสุดและค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวนมหาศาลของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เป็นทรัพย์สินที่สร้างภาระ(stranded asset) การคาดการณ์โดยบริษัทบริติชปิโตรเลียมและองค์การพลังงานระหว่างประเทศเห็นว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นส่วนสำคัญของการทำเกิดความต้องการใช้น้ำมันมากขึ้นราว 95% and 45% ตามลำดับ ต้นทุนจริงของพลาสติก พลาสติกมีต้นทุนผลกระทบภายนอกที่สังคมต้องแบกรับ รายงานนี้ประเมินว่าอยู่ที่ราว 1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน (350 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี) … More

Rate this: