แถลงการณ์หมายเลข 4 เร่งฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศน์สองข้างทางถนน 2090 และสร้างคุณค่าของชุมชนหนองน้ำแดงให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

นับตั้งแต่แถลงการณ์ฉบับที่ 1 – 3 ของเครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ เราได้ ประกาศข้อเรียกร้องหลายประการเกี่ยวกับมรดกโลกทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และการขยายถนนหมายเลข 2090 นั้น ได้ปรากฎผลในทางสร้างสรรค์หลายประการ กล่าวคือ ครม.มีมติให้ระงับการขยายเส้นทางจาก กม.ที่ 2 ถึง กม.ที่ 10 ไว้ก่อนจนกว่าจะมีการตกลงทำความเข้าใจให้ถูกต้องกันใหม่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำเสนอแผนฟื้นฟูสภาพสองข้างทางของถนนดังกล่าวต่อ ครม. … More

Rate this:

แถลงการณ์หมายเลข 3 เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดทำลายสิ่งแวดล้อม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ – มิถุนายน 7, 2553 สืบเนื่องจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2090 หรือถนนธนะรัชต์ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2-ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม โดยมีกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและอธิบดีกรมทางหลวงได้แถลงผ่านสื่อมวลชนโดยอ้างว่ามีความจำเป็นต้องขยายถนนเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในวันหยุด ด้วยการเพิ่มช่องจราจร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรนั้น ในความเป็นจริงแม้จะมีการจราจรติดขัดในเวลาเร่งด่วนและในวันหยุดบนเส้นทางนี้ … More

Rate this:

แถลงการณ์หมายเลข 2 เนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลกและปีแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

เครือข่ายอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่

, 5 มิ.ย.2553 เนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลกและปีแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เครือข่ายอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่และประชาชนผู้ร่วมคัดค้านโครงการขยายถนน ธนะรัชต์ได้ร่วมแสดงพลังในการปกป้องเขาใหญ่ด้วยการทำพิธีบวชต้นไม้และปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น บริเวณสองข้างทางถนนธนะรัชต์มุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หนึ่งในมรดกโลก เพื่อปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่โดยรอบเขาใหญ่ที่จะถูกตัดทำลายจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2090 (ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2-ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ในนาม เครือข่ายอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ เราขอขอบคุณ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี … More

Rate this: