คูเวตซิตี้ยามราตรี

คูเวตซิติี้ยามราตรีจากภาพถ่ายของนักบินอวกาศแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับความมืดของอ่าวเปอร์เซียและทะเลทรายที่มีการตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจาย ภาพถ่ายกลางคืนแสดงถึงลักษณะของภูมิศาสตร์เมืองที่ยากที่จะเห็นในช่วงเวลากลางวัน

จากภาพถ่าย เราจะเห็นโครงข่ายถนนวงแหวนที่เชื่อมกับศูนย์กลางทางการเงินของคูเวตบริเวณแหลมที่ขยายเข้าไปในอ่าวคูเวต ทางด้านเหนือของถนนวงแหวนสายแรก จำนวนของถนนแสดงให้เห็นถึงการขยายการพัฒนาตัวเมืองไปทางด้านใต้ไปจรดถนนวงแหวนสายที่เจ็ดที่เลยออกไปในเขตชานเมือง

สีที่เห็นเป็นเฉดต่าง ๆ ทำให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เมือง พื้นที่ทสีเหลืองแกมเขียวเป็นเขตที่อยู่อาศัยใหม่ เมืองอัล อะมาดี เป็นพื้นที่ที่มีพืชพรรณปกคลุมหนาแน่นนั้นสร้างขึ้นในปี 1964 เมื่อมีการค้นพบน้ำมัน เฉดสีบริเวณดังกล่าวจะเป็นสีฟ้าขาว สนามบินแห่งชาติคูเวตก็เหมือนกับสนามบินส่วนใหญ่ ทั่วโลกที่มีสีสว่างจ้า ในขณะที่รอบพระราชวังอิเมียร์ซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและมัสยิดใหญ่ ๆ จะเป็นสีทึบในเขตตัวเมือง ส่วนตามแนวชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียที่เป็นแนวยาวมืดทึบกำลังจะมีการก่อสร้างให้เป็นเขตที่อยู่อาศัย

ภาพถ่ายนี้เป็นภาพถ่ายนักบินอวกาศ (Astronaut photograph ISS032-E-17635 ) ทำการบันทึกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2012 โดยถ่ายด้วยกล้อง Nikon D3S ด้วยเลนส์ 400 มิลลิเมตร

อีกมุมหนึ่งของอ่าวเปอร์เซีย

ตอนใต้สุดของเกาะบาห์เรน จุดห่างไกลที่สุดจากเมืองหลวงของราชอาณาจักร ศูนย์กลางแห่งใหม่ซึ่งเป็น 14 เกาะเทียมได้เพิ่มขึ้นในทะเลนั้นได้รับการออกแบบสำหรับการใช้ชีวิต ที่อยู่อาศัยและการท่องเที่ยวสำหรับบริการลูกค้าทั่วโลก Durrat อัลบาห์เรนมีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร (8 ตารางไมล์) ของพื้นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยห้องพัก 1,000 ห้อง โรงแรมหรูหราและห้างสรรพสินค้า

โครงร่างของการพัฒนานี้และการพัฒนาอื่น ๆ เช่น the Palm Jumeirah และโลกหมู่เกาะในอ่าวเปอร์เซียจะมีมุมมองที่ดีที่สุดจากด้านบน เช่น จากเครื่องบินหรือสถานีอวกาศ