คูเวตซิตี้ยามราตรี

คูเวตซิติี้ยามราตรีจากภาพถ่ายของนักบินอวกาศแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับความมืดของอ่าวเปอร์เซียและทะเลทรายที่มีการตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจาย ภาพถ่ายกลางคืนแสดงถึงลักษณะของภูมิศาสตร์เมืองที่ยากที่จะเห็นในช่วงเวลากลางวัน จากภาพถ่าย เราจะเห็นโครงข่ายถนนวงแหวนที่เชื่อมกับศูนย์กลางทางการเงินของคูเวตบริเวณแหลมที่ขยายเข้าไปในอ่าวคูเวต ทางด้านเหนือของถนนวงแหวนสายแรก จำนวนของถนนแสดงให้เห็นถึงการขยายการพัฒนาตัวเมืองไปทางด้านใต้ไปจรดถนนวงแหวนสายที่เจ็ดที่เลยออกไปในเขตชานเมือง สีที่เห็นเป็นเฉดต่าง ๆ ทำให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เมือง พื้นที่ทสีเหลืองแกมเขียวเป็นเขตที่อยู่อาศัยใหม่ เมืองอัล อะมาดี เป็นพื้นที่ที่มีพืชพรรณปกคลุมหนาแน่นนั้นสร้างขึ้นในปี 1964 เมื่อมีการค้นพบน้ำมัน เฉดสีบริเวณดังกล่าวจะเป็นสีฟ้าขาว สนามบินแห่งชาติคูเวตก็เหมือนกับสนามบินส่วนใหญ่ ทั่วโลกที่มีสีสว่างจ้า ในขณะที่รอบพระราชวังอิเมียร์ซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและมัสยิดใหญ่ ๆ … More

Rate this:

อีกมุมหนึ่งของอ่าวเปอร์เซีย

ตอนใต้สุดของเกาะบาห์เรน จุดห่างไกลที่สุดจากเมืองหลวงของราชอาณาจักร ศูนย์กลางแห่งใหม่ซึ่งเป็น 14 เกาะเทียมได้เพิ่มขึ้นในทะเลนั้นได้รับการออกแบบสำหรับการใช้ชีวิต ที่อยู่อาศัยและการท่องเที่ยวสำหรับบริการลูกค้าทั่วโลก Durrat อัลบาห์เรนมีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร (8 ตารางไมล์) ของพื้นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยห้องพัก 1,000 ห้อง โรงแรมหรูหราและห้างสรรพสินค้า โครงร่างของการพัฒนานี้และการพัฒนาอื่น ๆ เช่น the … More

Rate this: