TARAGRAPHIES

A Conversation With Society

Tag: เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่

7 Posts

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

แถลงการณ์หมายเลข 6 เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ยืนยันคืนต้นไม้สองข้างทางเขาใหญ่ทำได้ ตอกย้ำกรมทางหลวงให้ร่วมมือกับประชาชนฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างจริงจัง