ระดับการแผ่รังสีที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะร้ายแรงกว่าที่คิดกันไว้

จากการรายงานของ Asahi Shimbun หน่วยงานกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นเพิ่งเปิดเผยระดับรังสีที่พบภายในอาคารเตาปฏิกรณ์ที่ได้รับความเสียหายที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima หมายเลข 1 นั้น“ สูงมาก” และแย่กว่าที่เคยคิดไว้ รายงานข่าวระบุว่า “ระดับรังสีอยุ่ที่ประมาณ 10 ซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นระดับที่ร้ายแรงสำหรับทุกคนที่ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงในอาณาบริเวณใกล้เคียง” จากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น (NRA) ยังมีวัสดุกัมมันตภาพรังสีจำนวนมหาศาลติดอยู่ที่ shield plugs … More

Rate this: