ครึ่งศตวรรษแห่งพายุหมุนเขตร้อนในเอเชียแปซิฟิก

แผนแสดงเส้นทางพายุหมุนเขตร้อนทั้งหมดในช่วง 50 ปี(2509-2560)ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พื้นที่ในแนวเส้นศูนย์สูตรสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทำให้อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และปาปัวนิวกินีไม่ได้รับผลกระทบจากพายุใหญ่ ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ ประเทศที่เป็นเกาะ เช่น ไมโครนีเซีย หมู่เกาะมาร์แชลล์ และปาเลา ตลอดจนดินแดนของหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาและกวม อยู่ในเส้นทางของพายุทำลายล้างมากที่สุด ซึ่งมักจะถึงจุดสูงสุดเมื่อพายุพัดถล่ม ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น พายุที่มีความถี่น้อยกว่าแต่สร้างความเสียหายในบางครั้งยังโหมกระหน่ำในมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเบงกอล ทางใต้ของเส้นศูนย์สูตร … More

Rate this: