ภูมิทัศน์เกษตร ณ ยูเครนตอนกลาง

ขณะบินเหนือยุโรปตะวันออก นักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติถ่ายภาพนี้ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำ Kaniv ที่สร้างกั้นแม่น้ำ Dnieper ห่างจากกรุงเคียฟ ยูเครน ไปทางตอนใต้ประมาณ 72 กิโลเมตร บุปผาสาหร่ายสีเขียวนีออน ป่าไม้เล็ก ๆ ที่ครอบคลุมพืชผลเก่า และผืนดินเกษตรกรรมที่แตกต่างหลากหลาย—ลักษณะเฉพาะของภูมิประเทศเหล่านี้เชื่อมโยงกันผ่านประวัติศาสตร์และผลที่ตามมาหลังจากนั้น ในช่วงต้นปี 2463 สหภาพโซเวียตใช้นโยบายที่เรียกว่า “collectivization” สำหรับชาวยูเครน … More

Rate this:

ชาวเมือง Toledo รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกาลงประชามติให้ทะเลสาบอีรี่( Lake Erie) หนึ่งในทะเลสาบใหญ่ทั้ง 5 ในทวีปอเมริกาเหนือมีสิทธิและสถานะบุคคลทางกฎหมาย

ธารา บัวคำศรี แปลเรียบเรียงจาก https://www.smithsonianmag.com/smart-news/toledo-ohio-just-granted-lake-erie-same-legal-rights-people-180971603/ ในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมา เกิดแพลงตอนบูมเป็นประจำในช่วงฤดูร้อนในทะเลสาบอีรี่ แพลงตอนบูมจะขยายตัวในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมเมื่ออุณหภูมิน้ำเพิ่มสูงขึ้นและน้ำทะเลสาบมีลักษณะเป็นชั้น แพลงตอนจะบูมสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน บางครั้งส่งผลกระทบต่อระบบการจ่ายน้ำประปาในเมืองที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การผ่านประชามติที่มีข้อถกเถียงนี้นำไปสู่บัญญัติสิทธิ(Bill of Rights) สำหรับทะเลสาบอีรี่พื้นที่ 9,940 ตารางไมล์และได้รับสถานะในฐานะบุคคลที่มีสิทธิในการฟ้องร้องผู้ก่อมลพิษ Sigal Samuel จากสำนักข่าว … More

Rate this: