แยงซีเกียงแห้งเหือด

ภัยแล้งที่ทำลายสถิติทำให้บางส่วนของแม่น้ำแยงซีแห้งขอด ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ เส้นทางเดินเรือ จำกัดการจัดหาน้ำดื่ม และแม้แต่พระพุทธรูปที่จมอยู่ใต้น้ำก่อนหน้านี้ก็โผล่ขึ้นมา แม่น้ำแยงซีเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของจีน คือแหล่งน้ำของชาวจีนมากกว่า 400 ล้านคน ฤดูร้อน 2565 นี้มีระดับน้ำต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำแยงซีเกียงต่ำกว่าปกติประมาณ 45% ของแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาหลายสายแห้งเหือด น้ำเหนือเขื่อนผลิตไฟฟ้าหลายแห่งของจีนลดน้อยลง ก่อปัญหาในมณฑลเสฉวนซึ่งพึ่งไฟฟ้า 80% จากเขื่อนพลังน้ำ ภาพที่บันทึกโดยภารกิจ … More

Rate this:

วางานูอิ : มรดกความขัดแย้งเหนือดินแดนเมฆขาวอันยาวไกล (3)

ธารา บัวคำศรี แปลเรียบเรียงจาก Wanganui : Beyond the Comfort Zone, North and South Magazine. June, 1995 เขียนโดย Cate Brett (ตีพิมพ์ลงในนิตยสารอาทิตย์รายสัปดาห์ ระหว่าง … More

Rate this:

“น้ำ” ในโลกที่ร้อนขึ้น

ธารา บัวคำศรี มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการหล่อเลี้ยงชีวิต แต่เรากำลังทำให้แม่น้ำสายใหญ่เหือดแห้ง เราดึงน้ำบาดาลที่เป็นแหล่งน้ำสำรองขึ้นมาใช้ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดนี้กำลังหมดลง การคงอยู่และหายไปของน้ำมีผลสะเทือนต่ออารยธรรมมนุษย์อย่างใหญ่หลวง แม่น้ำเหลืองของจีนที่ไหลลงผ่านที่ราบลุ่มจะมีน้ำเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเพราะถูกดึงไปใช้ในระบบชลประทานเพื่อป้อนประชากรกว่า ๕๐๐ ล้านคน คนในชนบทของอินเดียใช้น้ำบาดาลมากเกินขีดจำกัดจนต้องเจาะบ่อบาดาลลึกลงไปอีกนับร้อยเมตรซึ่งมักปนเปื้อนด้วยสารพิษอย่างฟลูออไรด์ ในซีเรียและอิหร่าน อุโมงค์โบราณที่ดึงน้ำมาจากใต้ภูเขากำลังเหือดแห้งลง ชาวนาในปากีสถานละทิ้งทุ่งนาแห้งแล้งไว้กับแม่น้ำสินธุที่แห้งเหือด ทะเลทรายทางตอนใต้ของสเปนกำลังขยายตัว ปริมาณฝนในภาคพื้นทวีป จากตะวันตกของสหรัฐอเมริกาจนถึงตอนใต้และตะวันออกของแอฟริกากำลังลดลง ยังไม่นับการแย่งชิงน้ำระหว่างภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเมือง … More

Rate this: