พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจในแอฟริกาเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง

แผนที่โลกใหม่เกี่ยวกับพื้นที่เกษตรกรรมจากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์แสดงให้เห็นว่าแอฟริกา ซึ่งเช่นเดียวกับ อเมริกาใต้ เป็นจุดสนใจของการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา อันที่จริงไม่มีทวีปอื่นใดที่เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกพืชใหม่มากไปกว่านั้น เกือบ 79 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพาะปลูกใหม่เหล่านี้เปลี่ยนแปลงมาจากภูมิประเทศตามธรรมชาติมากกว่าที่จะมาจากพื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือพื้นที่เดิมที่ถูกทิ้งร้าง ในขณะที่อัตราการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมชะลอตัวในอเมริกาใต้ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีอัตราเร่งขึ้นในทวีปแอฟริกา โดยเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปี 2559–2562 เมื่อเทียบกับ 2547–2550 แผนที่ด้านบนแสดงให้เห็นว่า ประเทศต่างๆ ในแอฟริกาตะวันตก กลาง และตะวันออกมีพื้นที่เพาะปลูกพืชขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก Peter … More

Rate this:

วิกฤตอาหารจากดินอันแห้งผาก

ความแห้งแล้งเกิดทั่วทั้งแอฟริกาตะวันตกหลังจากฤดูกาลของฝนในปลายปี พ.ศ.2561 และ 2562 ไม่อาจนำความชุ่มชื้นมาในพื้นที่ การไร้ซึ่งหยาดน้ำฟ้า(precipitation)นำไปสู่ วิกฤตทางอาหาร โดยที่แหล่งอาหารไม่เพียงพอกับคน ท้ายที่สุด ฝนที่ตกน้อยลงทำให้ความชื้นในดินน้อยลง ความชื้นในดินที่น้อยลงโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกนั้นสามารถทำให้การเพาะปลูกพืชที่พึ่งน้ำฝนล้มเหลวได้ องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความแห้งแล้งนี้สามารถตรวจจับได้จากอวกาศ ข้อมูลดาวเทียมและแบบจำลองพื้นผิวโลกจะช่วยเป็นฐานให้กับระบบติดตามภัยแล้งในภาคเกษตรกรรม ระบบเหล่านี้ใช้ในการเตือนถึงทุกภิกขภัยและลดความเสี่ยงในภูมิภาคที่ไร้ซึ่งความมั่นคงทางอาหาร แผนที่ด้านบนแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ผิดแผกไปของความชื้นในดินในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 แสดงถึงความแห้งแล้งและส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกพืชอย่างไร พื้นที่สีเขียวแสดงถึงปริมาณความชื้นในดินชั้นบนที่มีมากกว่าระดับปกติในเดือนเมษายน … More

Rate this: