ระบบพลังงานหมุนเวียนแห่งฟุกุชิมะ

ในปี 2554 แผ่นดินไหวและสึนามิทำลายเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลออกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิจิ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น กว่าทศวรรษต่อมา พื้นที่รอบๆ โรงไฟฟ้าที่เสียหายได้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตพลังงานหมุนเวียน พื้นที่เกษตรกรรมหลายแห่งไม่เหมาะสำหรับการทำการเกษตรอีกต่อไป ขณะนี้ มีแผงโซลาร์เซลล์เรียงเป็นแถว เนื่องจากการลงทุนพลังงานหมุนเวียนหลายพันล้านเยน นักการเงินของรัฐบาลและอุตสาหกรรมกำลังดำเนินการตามแผนพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม 11 แห่งและฟาร์มกังหันลม 10 แห่งบนพื้นที่รกร้างหรือปนเปื้อนรอบฟุกุชิมะ ตามรายงานข่าว เครื่องมือ Operational … More

Rate this: