เปลี่ยนป่าในโบลิเวีย

ภูมิภาค Tierras Bajas ในโบลิเวียเป็นพื้นที่ที่มีแบบแผนการใช้ที่ดินที่โดดเด่นที่สุดในโลก นับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา การทำลายป่าที่มีลักษณะรูปทรงกังหันและสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้สร้างภูมิทัศน์ป่าแห้ง Chiquitano ทางตะวันออกของ Santa Cruz de la Sierra ดาวเทียม Landsat จับภาพสีธรรมชาติของพื้นที่นี้ในปี 2529 และ … More

Rate this:

พื้นที่เผาไหม้ในปรากวัย โบลิเวียและบราซิล

นับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดาวเทียมของนาซาจับภาพการเกิดไฟ การเกิดไฟจำนวนมาก ใกล้พรมแดนของโบลิเวีย ปรากวัยและบราซิล (หมายเหตุ – พื้นที่นี้ไม่ใช่บริเวณป่าฝนเขตร้อนแอมะซอน) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ระบบ Operational Land Imager (OLI) บนดาวเทียม Landsat 8 บันทึกภาพไฟไหม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำปรากวัยใกล้ๆ กับ Puerto … More

Rate this: