โอเอซิสรูปหัวใจ

ขณะอยู่ในวงโคจรเหนืออียิปต์ นักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ได้ถ่ายภาพแอ่งรูปหัวใจที่ติดกับแม่น้ำไนล์และทะเลทรายตะวันตก แอ่งยุบตัวที่เรียกว่า Faiyum Oasis แผ่กระจายไปทั่วกว่า 1,200 ตารางกิโลเมตร (450 ตารางไมล์) และก่อตัวขึ้นจากพื้นทะเลสาบโบราณ Moeris การสร้างระบบชลประทานในพื้นที่บางส่วนของทะเลสาบ Moeris ในรัชสมัยของปโตเลมีที่ 2 เกิดพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีดินและน้ำอุดมสมบูรณ์เพื่อการเกษตร ปัจจุบันทะเลสาบน้ำเค็ม … More

Rate this: