ความฉ้อฉล ไม่ชอบธรรมและหายนะของ EIA/EHIA โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

ธารา บัวคำศรี ในวันที่ 13-22 ธันวาคม 2564 นี้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ค.1) ของโครงการอันอื้อฉาวของตนภายใต้ชื่ออันสวยหรูว่า “โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ซึ่งประกอบไปด้วย EHIA … More

Rate this: