เพื่อให้เห็นภาพ งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ดำเนินการในประเทศจีน ชี้ให้เห็นว่า การตกของฝนนั้นมีผลทำให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองลดลงไม่มากนัก ในช่วงที่มีฝนตกหนักที่สุด ฝนจะช่วยลดความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กลงได้เพียงร้อยละ 8.7 ส่วนฝนที่ตกลงมาในระดับน้อยถึงปานกลาง มีผลต่อการลดความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 เกือบจะเป็นศูนย์

เมื่อพิจารณาถึงฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ การตกของฝนจะมีผลช่วยลดฝุ่นขนาดใหญ่ลงได้มากขึ้น จากกราฟแสดงถึงผลของการลดลงของฝุ่นละอองขนาดต่างๆ ตามลักษณะการตกของฝน สีเทาแทนฝุ่นละอองทุกขนาด สีฟ้าแทนฝุ่นละอองขนาดใหญ่ และสีแดงแทนฝุ่นละอองขนาดเล็กถึงเล็กมาก

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยข้างต้นเป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่ละพื้นที่นั้นมีลักษณะการตกของฝนและสัดส่วน ของฝุ่นละอองขนาดต่างๆ ในบรรยากาศเมื่อเทียบกับฝุ่น PM2.5 แตกต่างกันไป 

ที่ผ่านมา มีความพยายามใช้ฝนเทียมเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ แต่ไม่เป็นผล การชี้แจงข้อมูลจากผู้แทนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องระบุว่า ระดับการตกของฝนที่จะช่วยลดฝุ่นขนาดเล็กได้ ต้องเป็นฝนระดับตกหนัก แต่ฝนเทียมที่ตกในเขตกรุงเทพฯ หรือพื้นที่ต่างๆ เป็นเพียงระดับปานกลาง ซึ่งแทบจะไม่ช่วยให้ฝุ่น PM2.5 ลดลงได้เลย