“…แต่ละครั้ง เมื่อมีคนขี่จักรยานแทนที่จะขับรถยนค์ ไม่เพียงแต่ผู้ขี่จักรยานเท่านั้น หากแต่จะเกิดผลดีต่อสังคมโดยรวม เรื่องตลกปนเศร้าเรื่องหนึ่งของศตวรรษที่ 20 คือ โลกของเราเต็มไปด้วยทรัพยากรต่างๆ เช่น ที่ดิน ปิโตรเลียม และอากาศบริสุทธิ์ที่ประเมินค่าไม่ได้ ทรัพยากรเหล่านี้มีเพื่อสังคมรถยนต์ แต่ทว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้กลับไม่มีรถยนต์เป็นของตนเอง

Jame McGum นักเขียนและนักจักรยานเคยเขียนว่า จักรยาน คือพาหนะเพื่อจิตวิญญาติใหม่ ท้าทายระบบคุณค่าเดิม หลุดพ้นไปจากการเดินทางที่ไม่เป็นอิสระ สูญเปล่า ไม่เท่าเทียม และการฆ่าตัวตายประจำวัน…การขี่จักรยานกับชีวิตที่รื่นรมย์ เรามีคำตอบเสมอ…”

จักรยาน พาหนะเพื่อโลกใบน้อย