จักรยานเปลี่ยนโลก (2) : เจ้าล้อวิ่ง (Laufmaschine)

ในขณะที่ยานพาหนะสองล้อที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังมนุษย์มีในรูปแบบต่างๆ มานับร้อยปีแล้ว แต่รูปแบบการเดินทางที่แพร่หลายและใช้งานได้จริงคือการมาถึงของ Laufmaschine ใน ค.ศ. 1871 (พ.ศ. 2414 หรือในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5)  Laufmaschine ซึ่งแปลตรงตัวว่า ล้อวิ่ง (running machine) คิดค้นโดย Baron Karl von … More

Rate this: