มลพิษจากเรือเดินสมุทร

เป็นเวลากว่าทศวรรษที่นักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็น “ร่องรอยของเรือ” ในภาพถ่ายดาวเทียมสีธรรมชาติของมหาสมุทร ร่องรอยที่สว่างและเป็นเส้นตรงท่ามกลางชั้นเมฆเกิดขึ้นมาจากการปล่อยละอองและก๊าซจากเรือ เป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนของมลพิษจากไอเสียจากเรือ และขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุร่องรอยของเรือเดินสมุทรที่เบาบางเกือบมองไม่เห็น ข้อมูลจากเครื่องมือตรวจสอบโอโซน (OMI) ที่สร้างขึ้นในเนเธอร์แลนด์และฟินแลนด์บนดาวเทียม Aura ของ NASA แสดงร่องรอยยาวของระดับไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)ที่เพิ่มขึ้น ตามเส้นทางเดินเรือบางเส้นทาง ไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในกลุ่มก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ที่มีปฏิกิริยาสูงที่เรียกว่า NOx ซึ่งทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 และโอโซนที่ทำลายระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ … More

Rate this: