แสงเหนือ แสงใต้ จรวดและมนุษย์

ภาพถ่ายแสงออโรรา ออสตราลีส หรือแสงใต้ จากสถานียานอวกาศที่โคจรรอบโลก

แสงเหนือและแสงใต้ (The aurora borealis and aurora australis) คือประจักษ์พยานความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก การระเบิดของพลังงานและอนุภาคที่มีประจุแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ได้เคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องออกสู่ห้วงอวกาศและเข้าปะทะกับแรงสนามแม่เหล็กของโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ

บนโลก พลังงานที่กระตุ้นอนุภาคต่างๆ และพลังงานถูกกักเก็บอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก (magnetosphere) ก่อให้เกิดแสงออโรรา (auroras) และเข้ารบกวนบรรยากาศชั้นบนสุดที่ห่อหุ้มโลก

ช่างภาพถ่ายภาพจรวด Black Brant ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของนาซาศึกษาแสงออโรราในวันที่ 12 ธันวาคม 2553 จรวดถูกปล่อยจาก Andøya Rocket Range ในนอร์เวย์ ขึ้นไปสูง 320 กิโลเมตร  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการไหลของความร้อน อนุภาคและคลื่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า

ความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ พาเราออกไปสู่พรมแดนอันกว้างไกลโพ้นเหนือจินตนาการ (อุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาแต่ละชิ้นก็เหลือเกินจริงๆ)

แต่ก็มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวโลกเดียวกันนี้แหละ ที่ยังคงทะเลาะและขัดแย้งกันไม่เลิก

มีเวลาว่าง ให้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าบ้าง เผื่อจิตใจจะได้ดีขึ้น

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: