เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ใกล้เมือง Gaziantep ทางตะวันออกเฉียงใต้ของTürkiye ตามมาด้วยอาฟเตอร์ช็อกรุนแรงหลายครั้ง รวมถึงครั้งหนึ่งที่มีขนาด 7.5 แมกนิจูด

แผ่นดินไหวทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 17,000 คน และบาดเจ็บกว่า 37,000 คน

มีการเปิดใช้งานโมดูล Rapid Mapping ของ Copernicus Emergency Management Service (CEMS) (EMSR648) เพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่สนใจ 20 แห่ง

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 13:00 น. ทีม CEMS Rapid Mapping ได้จัดส่งแผนที่ 53 ชุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาคาร/กลุ่มอาคาร 4,042 หลังและถนน 72 กม. อาจได้รับความเสียหายหรือถูกทำลาย ภาพนี้เป็นการแสดงข้อมูลโดยใช้ข้อมูล CEMS ซึ่งแสดงให้เห็นความเสียหายในพื้นที่ของ Kahramanmaras